CK Tar-Tour

Praha

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Litva Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Poľsko Slovensko
Svaty Martin fatimska Panna Maria


Spoznajme Zemplín a Šariš a jeho pútnické miesta

Doprava: autobusom

Slovensko

Cena zájazdu: 295 €
  1. Termín zájazdu: 18.08. - 23.08. 2022

Cena zahŕňa:

doprava, sprievodca, 5 x ubytovanie, 5 x raňajky, 2 x večera (24.4 a 25.4.)

Program:

Navštívime: 10 najvýznamnejších miest Zemplína a Šariša: Prešov, Vranov nad Topľou, Humenné, Michalovce, Medzilaborce, Stropkov, Svidník, Bardejov, Sabinov Navštívime 7 pútnických miest: Vranov nad Topľou, Ľutina, Klokočov, Gobaltov, Michalovce, Pavlovce nad Uhom, Krásny Brod Navštívime 4 drevené kostolíky, z toho 3 zapísané do zoznamu UNESCO: Ľadomírová, Bodružaľ, Hervartov , drevený kostol. M. Archanjela v skanzeme,

1. deň

Odchod z Bratislavy zo železničnej stanice o 6.00hod. z Trnavy železničná stanica o 6.50 , Nitry o 7.50 hod., Zvolena o 9.40, Ružomberku železničnej stanice o 11.30 hod., Príchod do metropoly Šariša , do Prešova poobede, prehliadka mesta . Prešov je tretie najväčšie mesto na Slovensku . Celé stáročia bol tradičným rivalom Košíc a Bardejova na Východnom Slovensku. Ústrednou dominantou mesta je monumentálny rímskokatolícky farský kostol sv. Mikuláša - konkatedrála je jedným z najstarších a najvýznamnejších kostolov na Slovensku. Zo svetských pamiatok zaujme svojou klasicistickou architektúrou Rákocziho a Klobušického palác. Prešov je sídlom slovenskej gréckokatolíckej metropolie. Gréckokatolícky katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa ponúka jedinečnú možnosť uctiť si blažených a svätých: Blahoslavený Pavol Peter Gojdič, Blahoslavený Vasiľ Hopko, Sv. Ján Krstiteľ, sv. Štefan - prvomučeník, sv. Anastázia - panna a mučenica, Sv. Filip Néri, Sv. Anton Padovský, Sv. Filoména. V chráme si možno pozrieť i vernú kópiu Turínskeho plátna, nocľah vo Vranove nad Topľou.

2. deň

Vranov nad Topľou - návšteva Baziliky minor - Bazilika Narodenia Panny Márie sa pýši nádhernou interiérovou výzdobou .V 18. storočí bola do Vranova premiestnená vzácna historická ikona Panny Márie, ktorá vraj ronila krvavé slzy. Po jej premiestnení do kostola bol kostol premenovaný na Kostol Narodenia Panny Márie. Správa o zázračnom obraze sa rýchlo rozšírila a kostol sa stal významným pútnickým miestom. Cesta pokračuje do druhého najväčšieho mesta historického Zemplína, do Humenného. Je to i zároveň hospodárske a kultúrno-spoločenské centrum Horného Zemplína. Najstaršou architektonickou pamiatkou je gotický rímskokatolícky kostol Všetkých svätých, s vitrážovými oknami od miestneho rodáka, akademického maliara Mikuláša Klimčáka. Súčasťou kostola, ktorý bol postavený koncom 14. a začiatkom 15. storočia, je aj kláštor. V kostole sú umiestnené telesné pozostatky svätého Bonifáca a je to najvýchodnejší kostol postavený v gotickom slohu v Európe, mesto sa pýši i renesančným kaštieľom impozantných rozmerov, Vysoká nad Uhom - miesto narodenia a mučeníckej smrti Anky Kolesárovej. Blahoslavená Anna Kolesárová je slovenská mučenica čistoty a obeť zločinu spáchaného vojakom Červenej armády počas druhej svetovej vojny. Navštívime miestny cintorín, kde sa nachádza jej hrob a taktiež chrám Sedembolestnej Panny Márie, kde v relikviári v tvare srdca sú uložené ostatky blahoslavenej, Zemplinská Šírava a Klokočov (Obraz Presvätej Bohorodičky)– najvýznamnejšie pútnické miesto gréckokatolíckej cirkvi na Zemplíne. Klokočov leží medzi „ morom a horou“ . Zo severnej strany dedina sa dotýka úpätia Vihorlatských vrchov a z južnej strany ju omýva Zemplinská Šírava (pre svoju rozlohu nazývaná aj ako Slovenské more). Úcta tohto miesta sa viaže k ikone Bohorodičky v miestnom klokočskom chráme. Michalovce - sú kultúrnym, hospodárskym srdcom Zemplína, v 17. st. tu bol vybudovaný kaštieľ šľachtického rodu Stárai. Irma Stárai komorná cisárovnej Alžbety - Sissi bola jej spoločníčkou v deň, keď bol na ňu spáchaný atentát. Návšteva baziliky Zostúpenia Ducha Svätého- gréckokatolícky chrám, v ktorom sa nachádzajú ostatky blaženého Metoda Dominika Trčku, zakladateľa komunity redemptoristov latinsko-byzantského obradu, nocľah.

3. deň

Doobeda príchod do Medzilaboriec, návšteva najkrajšej dominanty mesta, chrám Svätého Ducha. Tento majestátny pravoslávny chrám bol postavený v roku 1949, ako pamätník padlým vojakom v oboch svetových vojnách na mieste starého dreveného kostolíka. Preto miesto získalo aj pomenovanie Pamätník padlých hrdinov – Slovanov prvej a druhej svetovej vojny. Jedinečná dominantná architektúra chrámu a maľby vytvárajú mystické prostredie plné prekrásnych farieb, ktoré fascinuje všetkých návštevníkov. Múzeum moderného umenia A. Warhola v Medzilaborciach ponúka niekoľko expozícií, ktoré predstavujú nielen život a revolučné diela zakladateľa pop artu, ale aj diela súčasných domácich i zahraničných umelcov. Cesta pokračuje do Krásneho Brodu. Je to jeden z najstarších monastierov a odpustových miest na Slovensku, označovaný aj ako „rusnácky Devín”, bol postavený v 14. storočí na mieste, kde sa zázračne uzdravil slepý žobrák na sviatok Zostúpenia Svätého Ducha. Čoskoro na tomto mieste ľudia postavili kaplnku a umiestnili v nej ikonu Bohorodičky, ktorá sa v Krásnom Brode nachádza dodnes. Počas prvej svetovej vojny bol Monastier v Krásnom Brode zničený ruskými a rakúsko-uhorskými vojskami a odvtedy je v ruinách. Rehoľa baziliánov vystavala nový kláštor posvätený v roku 2002. Navečer cesta vedie ku pamätníku na Dukle. Po ceste navštívime drevený kostolík v Bodružali (UNESCO). Pamätník Československej armády na Dukle je národná kultúrna pamiatka pripomínajúca spoločnú operáciu sovietskych a česko-slovenských vojsk o Dukliansky priesmyk, ktorá sa tu odohrala na jeseň v roku 1944.Tento prírodný areál sa nachádza v blízkosti hraničného priechodu do Poľska – Vyšný Komárnik .Počas bojov tu padlo vyše 60 tisíc sovietskych a československých vojakov. Večer príchod na ubytovanie ,nocľah.

4. deň

Krátka zastávka pri pamätníku sovietskych vojakov vo Svidníku a pamätníku v prírode (vojenské stroje), návšteva múzea rusínskej kultúry – skanzem, naobed Gréckokatolícky drevený chrám sv. Michala Archanjela v Ľadomirovej - čo sa týka architektúr, je to jeden z najhodnotnejších chrámov na Slovensku(UNESCO). Poobede Stropkov – krátka prechádzka maličkým centrom, ktorému dominuje zvyšok hradu a gotický chrám, veľmi pekný je aj gréckokatolícky chrám, nocľah

5. deň

Doobeda príchod do Bardejova, prehliadka historického jadra mesta. Mesto Bardejov sa právom hrdí opakovanými prvenstvami v súťaži o Najkrajšie mesto Slovenska. Návštevníci tu môžu aj teraz obdivovať Radničné námestie s nádhernými gotickými meštianskymi domami, Bazilikou minor Sv. Egídia, s bývalou Mestskou radnicou - prvou stavbou renesancie na území Slovenska. V roku bolo historické jadro mesta Bardejov spolu so židovským suburbiom zapísané na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Navečer krátka zastávka v Gaboltove (hlavné púte sa tu konajú „púte cikánov“ .Tradícia hovorí, že sv. Vojtech na svojej misijnej ceste z Uhorska do Poľska prechádzal tzv. starodávnou soľnou cestou. So svojim malým sprievodom si tu odpočinul a napil sa vody zo studničky, ktorá sa nachádza blízko kostola sv. Vojtecha. Dnes je táto studnička ukrytá v kaplnke zasvätenej sv. Vojtechovi. Z rozhodnutia košického arcibiskupa Mons. Alojza Tkáča, bol Gaboltov určený aj ako pútnické miesto pre Rómskych veriacich, ktorí majú svoju púť v prvú augustovú nedeľu. Pre množstvo pútnikov otec arcibiskup pozval sem pátrov redemptoristov, aby toto pútnické miesto spravovali a zveľaďovali. Prejavom tohto zveľadenia je aj púť mužov, ktorá sa koná každý rok v polovici augusta . Navečer návšteva dreveného kostolíka v Hervartove, nocľah.

6. deň

Návšteva Baziliky Zosnutia Presvätej Bohorodičky – Bazilika Minor v Ľutine. Ľutina je najvýznamnejšie gréckokatolícke pútnické miesto na Slovensku. Tradícia hovorí, že na sviatok Premenenia Pána Zuzana Fekete stretla sv. Mikuláša , ktorý ju karhal, že neslávi svätú omšu. Požiadal ju, aby odovzdala kňazovi odkaz, aby na mieste ich stretnutia bola postavená kaplnka zasvätená Panne Márii. Bazilika je i vzácnou svätyňou s relikviami blahoslavených mučeníkov Pavla Petra Gojdiča, Vasiľa Hopku, Teodora Romžu, Metoda Dominika Trčku, sestry Faustíny, sv. Otca Jána Pavla II. a relikvie sv. Mikuláša, divotvorcu. Naobed Krátka zastávka v mestešku Sabinov, prechádzka hlavnou ulicou mesta, ktorej dominantou je gotický rímsko-katolícky kostol zasvätený sv. Jánovi Krstiteľovi, v meste je taktiež možné obdivovať budovu Piaristického gymnázia, radnicu a renesančnú zvonicu. Tiež si môžeme pozrieť obchod, ktorého fasáda slúžila ako kulisa pri natáčaní filmu „ Obchod na korze“, kde stvárnil hlavnú úlohu herec Jozef Króner, návrat do Bratislavy cca o 23.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ubytovanie:

je zabezpečené 2 a 3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením:
3 x jednoduchý 2**hotel s vlastným sociálnym zariadením
2 x 3*** hotel s vlastným sociálnym zariadením

Nepovinné príplatky:

3 x večera: 28€
Miestenka v prvej polovici busu: 10 €
1 posteľová izba: 75 €
Ceny vstupov spolu cca: 18€ - 25€ hradia sa na mieste
Pandemické komplexné poistenie:
od 70 rokov 27.60 € (povinný príplatok)
do 70 rokov 22.60 € ( povinný príplatok)