CK Tar-Tour

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.
Belgicko Česko Francúzsko Holandsko Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Nemecko Portugalsko Rakúsko Rusko Španielsko Taliansko

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Zľavu za včasný nákup a vernostnú zľavu možno spočítať

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Karlštejn – Lidice – Křivoklát – Svätý Ján pod Skalou - Příbram

Doprava: autobusom

Česko

Cena zájazdu: 188 €
  1. Termín zájazdu: 12.07. - 14.07. 2019

Cena zahŕňa:

doprava, sprievodca, 2 x nocľah, 2 x raňajky,DPH, poistenie insolventnosti,

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy o 7.00 hod., poobede návšteva hradu Karlštejn - je jedným z najvýznamnejších českých hradov. Bol založený cisárom Karolom IV. ako reprezentačné sídlo. Neskôr tu boli uložené kráľovské poklady: ríšske korunovačné klenoty a zbierky svätých relikvií.[2] V súčasnosti je hrad významnou národnou kultúrnou pamiatkou a jedným z najnavštevovanejších hradov v Česku. Výzdoba kaplnky sv. Kríža vo Veľkej veži je ukážkou vyspelého gotického maliarstva a patrí k najkrajším priestorom hradu, nocľah v Beroune.

2. deň

Ráno prehliadka jedného z najstarších , najvýznamnejších a najkrajších stredovekých hradov v Čechách , hradu Křivoklát. Hrad obklopujú hlboké a nádherné lesy. Tento hrad si obľúbilo veľa kniežat a českých kráľov. Vďaka svojej polohe sa stal aj vyhľadávaným kniežacím loveckým sídlom. V zbierkach hradu ( veže) sa tak dodnes zachoval unikátny honelný voz, v ktorom lovil cisár Karol VI. (otec Márie Terézie) a obsiahla cenná zbierka loveckých zbraní. Historickou hodnotou vyniká křivoklátska knižnica– jeden z najobsiahlejších a najvýznamnejších súborov v Čechách. Európskym skvostom stredovekého sakrálneho interiéru je hradná kaplnka a na ňu naväzuje expozícia gotických doskových malieb a plastík. Renesanční obdobie pripomína expozícia tzv. Kráľovninho paláca. Z Křivoklátu cesta pokračuje cez obec Lány, kde sa nachádza rozsiahlay zámocký park ( je verejnsoti prístupný ) a zámok – sídlo prezidenta Českej republiky (nie je prístupný), návšteva Múzea T. G. Masaryka a kto bude mať záujem, môže navštíviť aj hrob T.G. Masaryka a jeho členov rodiny na miesntom cintoríne Navečer príchod do Lidíc. Osud malej dediny, v ktorej žilo 503 obyvateľov, sa začal napĺňať 10. júna 1942 (po atentáte na Heidricha, nemecké gestapo rozhodlo zničiť túto obec).Tohto osudného dňa bolo zastrelených 173 lidických mužov a ženy a deti boli prevezené do telocvične kladenského gymnázia, kde však boli po troch dňoch od seba násilne odtrhnuté. Domy v Lidiciach boli vypálené, po živej obci zostala len holá mlčiaca pláň. V roku 1962 pri príležitosti 20. výročia lidickej tragédie bolo uvedené do prevádzky nové múzeum, do areálu pamätníka bol začlenený Sad mieru a priateľstva, bolo doňho darovaných 29 tisíc kríkov ruží z 32 krajín sveta. Na pietnom území bolo postavených niekoľko pomníkov.

3. deň

Doobeda krátka zastávka v obci Svätý Ján pod Skalou - kostol sv. Jána Krstiteľa je baroková stavba, uprostred kostola stojí náhrobok sv. Ivana, kde je umiestnená schránka so svätcovými ostatkami. Kostol je prepojený so starým skalným kostolom – jaskyňou sv. Ivana. Hneď vedľa kostola vyviera silný prameň liečivej vody, Prameň svätého Ivana . Na obed príchod na Svätú Horu v Příbrami - významné české pútnické miesto, je spojené predovšetkým s milostivou soškou Panny Márie, ktorú vyrezal sám arcibiskup za vlády Karola IV,. Arnošt z Pardubíc. Korunky soška získala 22. júna 1732. Korunováciou sa Svätá Hora zapísala medzi najslávnejšie pútnické miesta na svete. Preto je i najväčším mariánskym pútnickým miestom v Čechách. Návrat do Bratislavy cca o 21.30 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Vstupy: hrad Karlstejn, Kŕivoklát, Sväá Hora, múzeá: spolu - hradia sa na mieste:
do 65 rokov: cca 18€
nad 65 rokov a deti, študenti: cca 15 €

Povinné príplatky:

Pobytová taxa spolu na dve noci : 1,50 € ( hradí sa na mieste)

Nepovinné príplatky:

Hradí sa spolu s cenou zájazdu:
Komplexné poistenie: 6 €
Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €
Jednoposteľová izba: 26€
2 x večera: 15 €