CK Tar-Tour

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Praha

Česko Litva Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Poľsko Rakúsko Slovensko
Svaty Martin fatimska Panna Maria


Čechy pod Kosíŕem - Olomouc

Česko

Cena zájazdu: 38 €
  1. Termín zájazdu: 16.07. - 16.07. 2020

Cena zahŕňa:

doprava, sprievodca, DPH

Program:

Odchod z Bratislavy o 7.00 hod., z Lábu a Zohora o 7.45 hod. Doobeda návšteva unikátneho múzea kočiarov v severo – moravskej obci Čechy pod Kosířem, kde je vystavených vyše 100 historických kočiarov a saní, ako aj lampáše a ďalšie zaujímavé exponáty súvisiace s týmto spôsobom dopravy. Najstarším exponátom v múzeu je „Zlatá karosa“ vyrobená vo Francúzsku v roku 1750 pre olomouckého biskupa. Jeho umelecko-remeselné prevedenie s barokovým zdobením je prekrásne. Koč bol zapožičaný pre natáčanie historického filmu Sissi a pre slovenský film Posledná bosorka. Samostatnú časť expozície tvoria smútočné, alebo pohrebné vozy, vrátane toho najväčšieho na svete.Po návšteve múzea pokračuje cesta do metropoly Hanácka, do Olomouce. Tu si prezrieme najstaršiu a najrozsiahlejšiu pamiatkovú rezerváciu na Morave. V centre Horného námestia možno obdivovať - renesančnú radnicu a stĺp Najsvätejšej Trojice, ktorý je vrcholným dielom stredoeurópskeho baroka a zapísaný je do zoznamu Svetového kultúrneho dedičstva Unesco. Celé historické centrum je zdobené súborom šiestich barokových fontán s bohatou figurálnou výzdobou. Na Václavskom námestí sa nachádza bývalý Přemyslovský palác a gotická katedrála sv. Václava. Mesto opustíme navečer, návrat domov cca o 20.30 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Zájazd sa zrealizuje pri minimálnom počte 38 osôb

Povinný príplatok za nástuné miesto:

Nepovinné príplatky:

Cena vstupeniek (hradia sa na mieste): 8 – 10 €
Komplexné poistenie: 2,50 € prípadne poistenie pandemic: 4 €
Miestenka v prvej polovici autobusa: 5 €