CK Tar-Tour

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Česko Litva Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Poľsko Rakúsko Slovensko
Svaty Martin fatimska Panna Maria


Velehrad - Buchlovice

Česko

Cena zájazdu: 28 €
  1. Termín zájazdu: 20.07. - 20.07. 2022

Cena zahŕňa:

doprava, sprievodca, DPH

Program:

Odchod z Bratislavy Autobusová stanica Mlynské Nivy o 6.30 hod., Hlavná železničná stanica o 6.45 hod., z Lábu a Zohora o 7.45 hod. Doobeda návšteva Velehradu - je to miesto, ktoré zohralo v dejinách Moravy a Čiech dôležitú úlohu. V IX.st. bolo dôležitým centrom Slovanov na Veľkej Morave. Tu na tomto mieste bolo hlásané Božie slovo naším predkom vierozvestcami sv. Cyrilom a Metodom. Tiež tu bolo založené cisterciátske opátstvo, najstaršie na Morave, od roku 1890 pripadlo jezuitom. Každý rok 5. VII. na sviatok sv. Cyrila a Metoda sa tu koná Národná púť. Súčasťou kláštora je i Bazilika Nanebovzatej Panny Márie a svätého Cyrila a Metoda. Je to najväčšia cirkevná stavba na Morave. Poobede návšteva zámku v Buchloviciach, ktorý svojou bohatou freskovou a štukovou výzdobou v štýle raného baroka a barokových interiérom predstavuje barokový klenot medzi šľachtickými vidieckymi sídlami na Morave. Zámok je obklopený nádherným parkom so schodiskami, terasami, obeliskom, bazénmi a kamennými vázami. Návrat na do Zohora, Lábu cca o19.00 hod., do Bratislavy cca o 19.45– 20.15 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Zájazd sa uskutoční pri minimálnom počte 35 osôb

Povinný príplatok za nástuné miesto:

Nepovinné príplatky:

Vstupy (hradí sa na mieste):
do 65 rokov: 12 € deti,
študenti a osoby nad 65 rokov: 10 €
Komplexné poistenie alebo poistenie pandemic: 4 €
Miestenka 1. polovica autobusa: 5 €