CK Tar-Tour

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Česko Poľsko Rakúsko Rusko Slovensko Španielsko Taliansko

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria

Púť s Rádiom Lumen do Krakova - Lagiewniki

Doprava: autobusom

Poľsko

Cena zájazdu: 105 €
  1. Termín zájazdu: 08.05. - 10.05. 2020 (vypredané)
Zobraziť zájazd

100. výročie narodenie sv. otca Jána Pavla II. – pútnický zájazd do Poľska

Doprava: autobusom

Poľsko

Cena zájazdu: 65 €
  1. Termín zájazdu: 16.05. - 17.05. 2020
Zobraziť zájazd

Mariánske pútnické miesta Moravy a Wambierzyce

Doprava: autobusom

Česko Poľsko

Cena zájazdu: 138 €
  1. Termín zájazdu: 23.10. - 25.10. 2020
Zobraziť zájazd