CK Tar-Tour

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Spišská Kapitula

Česko Litva Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Poľsko Rakúsko Slovensko
Svaty Martin fatimska Panna Maria

Spoznajme Zemplín a Šariš a jeho pútnické miesta

Doprava: autobusom

Slovensko

Cena zájazdu: 295 €
  1. Termín zájazdu: 18.08. - 23.08. 2022
Zobraziť zájazd

Spiš – perla medzi slovenskými regiónmi

Doprava: autobusom

Slovensko

Cena zájazdu: 225 €
  1. Termín zájazdu: 10.09. - 15.09. 2022
Zobraziť zájazd