CK Tar-Tour

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Spišská Kapitula

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.
Litva Poľsko Slovensko
Svaty Martin fatimska Panna Maria

Poľsko a Litva „Po stopách sv. sestry Faustíny “

Doprava: autobusom

Litva Poľsko

Cena zájazdu: 450 €
  1. Termín zájazdu: 12.05. - 20.05. 2022
  2. Termín zájazdu: 28.08. - 05.09. 2022
  3. Termín zájazdu: 23.10. - 31.10. 2022
Zobraziť zájazd