CK Tar-Tour

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Svaty Martin fatimska Panna Maria

LAST MINUTE!

Pútnicko – poznávací zájazd: Benelux

Banneaux - Brusel - Bruggy - Amsterdam - Rotterdam - Antwerpy - Naarden - Zaanse Schans

Doprava: autobusom

Belgicko Holandsko

Cena zájazdu: 300 €
  1. Uskutočnený zájazd: 24.06. - 30.06. 2019

Cena zahŕňa:

• 4 x ubytovanie v 2* až 4* hviezdičkových hoteloch s vlastným sociálnym zariadením • 4 x raňajky • sprievodca • poistenie insolventnosti CK • všetky pobytové taxy • DPH

Pozor - všimnúť si!:

Cena zájazdu: pri minimálnom počte osôb 35- 39 platiacich osôb: 420€
Cena zájazdu pri minimálnom počte 40 platiacich osôb: 385€

(ak sa klienti na zájazd prihlásia, dávajú zároveň súhlas, že v prípade nižšieho počtu účastníkov súhlasia aj s tou výššou cenou. Pri objednávaní zájazdu budú v prihláške vychádzať zatiaľ z nižšej ceny zájazdu . Až tesne pred zájazdom bude CK mať predstavu o presnom počte a podľa toho sa bude výška doplatku doplácať)

Zľavy:

pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 15.12.2018 zľava: 15 % zo základnej ceny
do 31.12.2018 : zľava 12 % zo základnej ceny
do 31.1.2019 zľava 10 % zo základnej ceny
do 28.2.2019 zľava 5 % zo základnej ceny
do 15.3.2019 zľava 3 % zo základnej ceny zájazdu

Vernostná zľava : 2 % zo základnej ceny zájazdu u klientov , ktorí sa zúčastnili zájazdov sa nošou CK v roku 2017 a 2018.

Program:

1. deň

Odchod zo Slovenska (Bratislavy Hlavná železničná stanica) o 23.00 hod., časy ostatných nástupov budú uvedené v organizačných pokynoch na zájazd, nočný prejazd v autobuse do Beneluxu

2. deň

Poobede príchod do malého mestečka Banneux – mariánske pútnické miesto. V roku 1933 sa tu zjavila Panna Mária dvanásťročnému dievčatku Mariette Beco z chudobnej mnohopočetnej rodiny. Zjavila sa jej celkom osemkrát a predniesla jej jednoduché, ale aj dnes veľmi aktuálne posolstvá: „Som Panna chudobných." „Prichádzam, aby som zmiernila utrpenie." „Dôverujte mi - ja budem dôverovať vám!" „Som Matka Spasiteľa, Matka Božia. - Veľa sa modlite!", nocľah .

3. deň

Pred obedom príchod do hlavného mesta Belgického kráľovstva, do Bruselu. Pozrieme sa na námestie Grande Place s úchvatnými, bohato zdobenými cechovými domami a dominantnou radnicou, prejdeme sa uličkami starého mesta , katedrála sv. Michala, kráľovský palác, nocľah v Bruggách.

4. deň

Doobeda prehliadka historického jadra mesta Bruggy. Bruggy bývajú často označované ako Benátky severu a ich prekrásne historické centrum je na zozname UNESCO. Priamo v centre malebných Brugg stojí zvláštna dvojitá bazilika. Hovorí sa jej „Bazilika Svätej krvi“, pretože už celé stáročia uchováva jednu z najcennejších relikvií v Európe: Kvapka krvi Ježiša Krista, na obed cesta pokračuje do Antverp. Stredoveké jadro mesta je sústredené okolo impozantnej najväčšej gotickej katedrály v Belgicku , katedrály Panny Márie a okolo námestia Grote Markt. Námestie sa pýši radnicou z roku 1565 , ktorú navrhli architekti z celej Európy a ktorá odráža vrcholný rozkvet obchodu v Antverpách v 16. st. V úzkych uličkách nájdeme skvostné cechové domy , ktoré v minulosti využívali stredovekí kupci, navečer krátka autobusová prehliadka najväčšieho európskeho prístavného miesta Rotterdam, nocľah .

5. deň

Doobeda zavítame do skanzenu holandskej dediny Zaanse Schans v Zaandame. Prezrieme si obývané drevené domčeky a veterné mlyny v štýle 17.-18. storočia, na obed príchod do Nardenu – prehliadka múzea Jána A. Komenského súčasťou ktorého je aj mauzoleum s hrobom učiteľa národov J. A. Komenského, navečer návšteva mestskej časti Amsterdamu, kde sa nachádza Kaplnka Panny Márie - Matky všetkých národov. Dňa 25. marca 1945, v posledných dňoch Druhej svetovej vojny. Ida Peerdemanová, jej sestra a Idin duchovný radca dominikán páter Frehe, vo svojom dome sa rozprávali o vojnových zážitkoch. Zrazu Ida pocítila silné vnútorné nutkanie ísť do vedľajšej izby. Keď vošla, objavila sa na protiľahlej stene živá postava ženy. Prehovorila k nej : „Opakuj, čo ti poviem“. Ida poslušne opakovala slová, ktoré pani vyslovovala pomaly a veľmi zreteľne. Páter Frehe povedal Idinej sestre: „Napíš všetko, čo tvoja sestra hovorí“. Takto sa nám zachoval písomný záznam nielen tohto prvého, ale aj všetkých nasledujúcich odkazov amsterdamských zjavení, príchod na ubytovanie večer, nocľah.

6. deň

Celodenná prehliadka Amsterdamu - mesto má jedno z najväčších historických mestských centier v Európe pochádzajúce zo 17. storočia, z obdobia holandského „Zlatého veku“. V tejto dobe bol postavený systém sústredných polkruhových kanálov (holandsky „gracht“), ktorý dodnes určuje tvár mesta. Vďaka nim si Amsterdam vyslúžil prezývku „Benátky Severu“. vyhliadková plavba po amsterdamskom kanále. Odchod večer cca o 18.00 hod. ,nočný prejazd v autobuse

7. deň

Návrat na Slovensko (Bratislavy) cca o 15.00 hod., čas návratu do ostatných miest bude uvedený v organizačných pokynoch na zájazd

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Príplatky za nástupné miesta – hradia sa ž v autobuse pri nástupe
Nástupné miesto bude aktuálne za podmienky, ak z nástupných miest bude nastupovať minimálne 4 osoby. Preto prosíme, aby klienti na prihláške uviedli dve miesta nástupu. Prvé miesto bude to, ktoré uprednostňujú a druhé (Bratislava prípadne niektoré iné miesto nástupu, ktoré uvádzame)
Ružomberok : 18 €
Žilina : 15 €
Zvolen: 15 €
Nitra: 13 €
Trnava : 10 €

Povinné príplatky:

Výdaje v zahraničí – hradia sa až na mieste počas zájazdu: Takmer do všetkých chrámov sa platia vstupy: 1 vstup stojí cca od 4€ – 6€
Plavba vyhliadkovým člnom v Amsterdame: od 18 €

Nepovinné príplatky:

* Komplexné poistenie: 12 € - hradí sa hneď pri objednávke na zájazd
* 1/ 1 posteľová izba : 66 € ( platí sa pri objednávke
* Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €