CK Tar-Tour

Praha

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.
Belgicko Česko Francúzsko Holandsko Nemecko Poľsko Rakúsko Rusko Taliansko

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2019 🚌

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.12 2018 - 12% zo základnej ceny záajzdu

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.01.2019 - 10% zo základnej ceny zájazdu

Zľavy na letecké zájazdy 🛫

Pri objednávke a úhrade zájazdu do 31.12.2018 - 2% z ceny zájazdu

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Zľavu za včasný nákup a vernostnú zľavu možno spočítať

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Mont Blanc- Paray le Monial- Ars – sv. Leonard

Doprava: autobusom

Francúzsko

Cena zájazdu: 420 €
  1. Termín zájazdu: 06.05. - 12.05. 2019

Cena zahŕňa:

dopravu, 4x nocľah, 4 x raňajky , sprievodcu , kňaza, DPH

Program:

1. deň

Odchod zo Slovenska v neskorých večerných hod., nočný prejazd cez Rakúsko do Francúzska.

2. deň

Jazda cez Švajčiarsko,navečer príchod do Francúzska, nocľah

3. deň

Pobyt v Chemonix - výjazd lanovkou do určitej výšky Mont Blanc ( nie je to povinné,len, kto má záujem, ostatní trávia čas v malebnom lyžiarskom centre Chemonix), poobede odchod, nocľah na ceste do Paray le Monial.

4. deň

Doobeda príchod do Paray -le – Monial , tu v kláštore rehole Navštívenia Panny Márie žila v 17. st. dôverníčka Božského Srdca , Margita Mária Alacoquová , ktorá bola poverená šíriť úctu k Božskému srdcu. Prehliadka farského kostola, ktorá je vernou napodobeninou (5 x zmenšená) baziliky v opátstve v Clunoch , ktorá v čase svojho vzniku bola svojimi rozmermi najväčším chrámom na svete. Nocľah na ceste do Limoges

5. deň

Návšteva svätyne zasvätenej svätému Leonardovi, pobyt na pútnom mieste, odchod poobede, nocľah na ceste do Lyonu.

6. deň

Dopoludnia príchod do Ars - toto miesto je spojené s postavou kňaza Jána Mária Vianney. Celý svoj kňazský život venoval veriacim, mal úžasný cit pre duševné rozpoloženie ľudí, preto pri jeho spovednici čakal vždy obrovský zástup veriacich, prehliadka pútnického areálu ( kostol, miestna fara) sv. omša, odchod z Ars vo večerných hod. nočný prejazd v autobuse cez Švajčiarsko a Rakúsko.

7. deň

Príchod na Slovensko poobede.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Cena cestovného lístka na Mont Blanc: 65 €

Ubytovanie:

4 x motel – jednoduché 2 a 3 posteľové izby – maličké s vlastným sociálnym
zariadením

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 14 €
Miestenka : 7 €
1/1 posteľová izba: 80 €