CK Tar-Tour

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Kutná Hora - Praha - Příbram- Stará Boleslav

Česko

Cena zájazdu: 245 €
  1. Uskutočnený zájazd: 15.08. - 18.08. 2019

Cena zahŕňa:

3 x nocľah, 3 x raňajky, pobytová taxa, sprievodca, odborný sprievodca na Svätej Hore, odborný sprievodca v Starej Boleslavi, DPH, kňaz, poistenie insolventnosti CK, komplexné poistenie, 1 x večera v hoteli:, 1 x neskorý obed 21.8.2019 v pútnickom areáli v Príbramy (polievka, hlavné jedlo, dezert)

Program:

1. deň

Odchod z Hontianských Nemiec skoro ráno cca o 5.00 hod., z Bratislavy z hlavnej železničnej stanice o 7.30 hod., na obed príchod cca o 13.00 hod. do Kutnej Hory , v minulosti bohaté banícke mesto , mincovňa európskeho významu. Historické jadro mesta je ako pamiatková rezervácia zapísaná do zoznamu UNESCO., gotický chrám sv. Barbory je odvekým konkurentom chrámu sv. Víta, gotický kostol sv. Jakuba ( svätá omša) , prechádzka historickým centrom mesta s odborným sprievodcom, Vlašský dvor (13.stor.)– bývalý kráľovský palác a mincovňa, Sedlec – kostnica nocľah pri Prahe.

2. deň

Po raňajkách odchod na Hradčany : cesta vedie okolo Ministerstva zahraničných vecí a kapucínskeho kláštora a mariánskeho chrámu ku Pražskej Lorete ( kópia domčeka Panny Márie z talianskeho pútnického mesta Loretto – je tu povinné vstupné), Hradčany - chrám sv. Víta – gotická katedrála ( prehliadka interiéru je podmienená zakúpením vstupenky, bez vstupenky je možné pozrieť si len vstupnú predsieň chrámu- ), Zlatá ulička - ukazuje nám pôvodnú zástavbu rodinných domov v podhradí v minulosti, dnes sa tu nachádzajú malé obchodíky s tradičnými remeselnými výrobkami (prechádzka uličkou je tiež podmienená zakúpením vstupu), Malostranské námestie, karmelitánsky chrám Panny Márie Víťaznej ( Pražské Jezuliatko - svätá omša), príchod na ubytovanie večer, večera, nocľah.

3. deň

Po raňajkách odchod do najstaršieho českého pútnického mesta, do Starej Boleslavy. Románská bazilika sv. Václava založená po roku1039 na mieste, kde bol podľa tradície zavraždený sv. Václav a kde bolo jeho telo niekoľko rokov uložené. Ďalším významným pútnickým chrámom je barokový kostol Nanebovzatia Panny Marie, v ktorom je uchovávané " Palladium země české", milostný obraz Madony ( pochádza z čias sv. Václava) svätá omša, po obede návrat do Prahy : Staromestské námestie- Staromestská radnica , Karlov most zo 14. st. vyzdobený barokovými sochami svätcov, most sa stal spolu s Hradčanmi symbolom stredovekej Prahy, Václavské námestie, nocľah.

4. deň

Doobeda príchod do Příbramy - najvýznamnejšia mariánska svätyňa v Čechách, prehliadka areálu s odborným sprievodcom - na hlavnom oltári barokového chrámu sa nachádza milostivá soška madony, na jej príhovor bolo zaznamenaných veľa zázračných uzdravení, svätá omša, v ambitoch možnosť urobiť si krížovú cestu, v prípade záujmu možno navštíviť múzeum Svätej Hory, príchod do Bratislavy cca o 20.00 hod., do Hontianských Nemiec neskôr večer

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Vstupy, kotré sa hradia v prípade záujmu na mieste:

*V prípade záujmu o prehliadku interiéror(individuálne vstupenky nies ú, musí sa zakúpiť minimálne trojsvtupenka: chrámu sv.Víta, Zlatej uličky, bazilika sv. Juraja
Cena trojvstupenky : 12 €
nad 65 rokov, študenti, žiaci: 9 €

Do chrámu sv. Víta sa dá ísť aj zdarma – ale len do prvej tretiny kostola - možno, že to bude pre Vás postačujúce. V tomto prípade, však sanemôže ísť do Zlatej uličky ( je to veľmi krátka cca 25 m dlhá ulička sa maličkými domčekami, ktoré ukazujú, ako vyzeralo v minulosti podhradie – prechádzka po nej trvá max. 5 minút.- možno, by to nebol problém, keby sa ulička nenavštívila)*Do Lorety : do 70 rokov 9 €
nad 70 rokov, študenti: 7 € ( musia mať doklad o štúdiu), ZŤPS


*Cestovné lístky na električku v Prahe predpokladá sa, že budú treba cca 2 lístky :
cca spolu 3 € povinné


*múzeum Svätej Hory – 2,5 € ( to je povinné)Vstupenky do chrámu sv. Barbora v Kutnej Hore a Sedlec Kostnica do 65 r 12 €, nad 65 r 8€ ( povinné)Stará Boleslav - vstupy do starobylých kostolov spolu: 2€ (povinné)

Blizsie info zasleme mailom - kontakty.