CK Tar-Tour

Praha

Spišská Kapitula

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.
Česko Maďarsko Rakúsko Taliansko

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2019 🚌

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 15.12.2018 - 15% zo základnej ceny zájazdu

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.12 2018 - 12% zo základnej ceny záajzdu

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.01.2019 - 10% zo základnej ceny zájazdu

Zľavy na letecké zájazdy 🛫

Pri objednávke a úhrade zájazdu do 31.12.2018 - 2% z ceny zájazdu

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Zľavu za včasný nákup a vernostnú zľavu možno spočítať

Svaty Martin fatimska Panna Maria

Vianočná Praha, Drážďany

Doprava: autobusom

Česko

Cena zájazdu: 115 €
  1. Termín zájazdu: 01.12. - 02.12. 2018
Zobraziť zájazd

Mariazell - „Veľká matka Rakúska“

Doprava: autobusom

Rakúsko

Cena zájazdu: 28 €
  1. Termín zájazdu: 08.05. - 08.05. 2019
  2. Termín zájazdu: 21.09. - 21.09. 2019
Zobraziť zájazd

Mariazell - „Veľká matka Rakúska“ (odchod zo Žiliny)

Doprava: autobusom

Žiadna krajina

Cena zájazdu: 40 €
  1. Termín zájazdu: 21.09. - 21.09. 2019
Zobraziť zájazd

Pútnické Taliansko

Doprava: autobusom

Taliansko

Cena zájazdu: 430 €
  1. Termín zájazdu: 12.10. - 19.10. 2019
Zobraziť zájazd