CK Tar-Tour

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.
Česko Petrohrad Poľsko Rakúsko Španielsko Taliansko

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.12.2019 - 5% zo základnej ceny zájazdu

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.1.2020 - 3% zo základnej ceny zájazdu

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Hrad Karlštej - Svätá Hora a patróni Českej krajiny

Sv. Prokop – sv. Václav - sv. Ľudmila – sv. Ivan

Doprava: autobusom

Česko

Cena zájazdu: 148 €
  1. Termín zájazdu: 25.09. - 27.09. 2020

Cena zahŕňa:

doprava, 2 x ubytovanie, 2 x raňajky, sprievodca, DPH, poistenie insolverntnosti CK, pobytová taxa

Program:

1. deň

1. deň Odchod zo Žiliny (za predpokladu, že tu bude nastupovať minimálne 8 osôb) (Tesco)o 3.00 hod, Trenčín železničná stanica ( len za predpokladu , že tu bude nastupovať minimálne 6 osôb) o o 4.00 hod., Trnava (železničná stanica – len za predpokladu, že tu bude nastupovať minimálne 5 osôb) o 5.30 hod., z Bratislavy Hlavná železničná stanica o 6.30 hod., pred obedom príchod do Sázavy do Sázavského kláštora. Pri jeho zrode stáli v 11. st. knieža Oldřich I. a (vtedy ešte pustovník) Prokop (sv.Prokop), okolo ktorého sa tu tvorila postupne skupina jeho nasledovníkov. Sázavský kláštor je považovaný za stredisko slovanskej vzdelanosti. Jeho zakladateľ Prokop sa snažil uchovať a rozvíjať cyrilo-metodskú tradíciu. Ako opát riadil svojich mníchov pravidlom pokory a zásadou: "Modli sa a pracuj!" jeho úsilím bolo: "Všetko pre Boha!" Bol vľúdny a štedrý a úspešne bojoval proti zlu. Pôvodne bol pochovaný tu v kostole, neskôr boli jeho ostatky prevezené do chrámu sv. víta v Prahe. Areál kláštora je rozdelený do dvoch priliehajúcich ohradených častí, severná, kde stáli prvé stavby kláštora, a južnej, kde boli od konca 11. storočia hlavné, postupne prestavané budovy kostola sv. Prokopa (pôvodne Panny Márie a sv. Jána Krstiteľa), kláštora, fary a hospodárskych budov. Medzi najvzácnejšie stredoveké priestory vo vnútri kláštora patrí kapitulárna sieň s gotickými freskami mariánskeho cyklu z 1. tretiny 14. storočia. Unikátna je tu aj Sázavská madona. Poobede príchod do najstaršieho českého pútnického mesta, do Starej Boleslavi. V 9. st. sa na mieste Starej Boleslavi nachádzalo Přemyslovské hradisko, ktoré spravoval brat kniežaťa Václava, Boleslav. V pútnickom areáli, ktorý je momentálne len čiastočne sprístupnený ( prebieha tu prestavba). Najstaršie sakrálne stavby pochádzajú z 10. st. a sú vybudované na miestach chrámov, ktoré dal postaviť Boleslav. Chrám sv. Klimenta bol postavený v 10. st. V interiéri ukrýva zvyšky nástenných fresiek, zachytávajúcich život sv. Klimenta. V tesnom susedstve tohto chrámu sa nachádza chrám sv. Václava (toho času sa rekonštruuje.) Kostol stojí na torzách chrámu sv. Kozmu a Damiána. Práve pri dverách chrámu sv. Kozmu a sv. Damiána bol sv. Václav vojakmi svojho brata Boleslava zavraždený. V dnešnom kostole sa nachádza časť kamennej podlahy, kde Václav, knieža a kráľ českej krajiny skonal. Ďalším významným pútnickým chrámom je barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie, v ktorom je uchovávané " Palladium země české“, je to kovový obraz Madony s dieťatkom , ktorý zdedil sv. Václav po svojej babičke sv. Ľudmile ( dostala ho ako dar od sv. Metoda na Velehrade a uchovávala na hrade na Tetíne). Palládium svojim významom je porovnávaný s korunovačnými klenotami.

2. deň

Doobeda navštívime malú obec s bývalým benediktínskym kláštorom, Sväty Ján pod Skalou . Roku 880 sa tu usadil prvý kresťanský pustovník Ivan. Jeho domovom bola jaskyňa. Tu sa s ním stretol knieža Bořivoj (manžel sv. Ľudmily). Pustovník dostal ponuku žiť na kniežacom hrade na Tetíne, ale on si zvolil chladnú a vlhkú jaskyňu. Knieža Bořivoj mu splnil prianie postaviť na mieste kostol ako pamiatku na svätého Jána Krstiteľa, ktorý sa mu skôr v jaskyni niekoľkokrát zjavil a ochránil ho pred nástrahami a pokušením diabla. Súčasný kostol sv. Jána Krstiteľa je mohutná, baroková stavba s bohatou vnútornou výzdobou. Náhrobok sv. Ivana s ostatkami pustovníka sa nachádzajú uprostred chrámu. Raritou chrámu je jeho prepojenie s pôvodnou pustovníckou jaskyňou, neskôr premenenou na skalný kostol. V jaskynných priestoroch uvidíme prameň minerálnej vody , lôžko a balvan s ostatkami nohy pustovníka . Naobed návšteva hradu Karlštejn , ktorý je jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších hradov v Čechách. Hrad bol založený cisárom Karolom IV. ako reprezentačné sídlo. Neskôr tu boli uložené kráľovské poklady: ríšske korunovačné klenoty a zbierky svätých relikvií.[2] Pri návšteve hradu si urobíme okruh II - Posvätné miestnosti hradu. Okruh ponúka spoznanie historicky najcennejších priestorov hradu , ktoré patria medzi svetové unikáty. (Malá hradná obrazáreň , kostol Nanebovzatia Panny Marie, kaplnka sv. Kataríny, bývalá sakristia, visutý vežový most, Hradné lapidárium, Veľká obrazáreň, pracovňa architekta Josefa Mockera, vežové schodište s nástennými maľbami zo 14. st. ,kaplnka sv. Kríža).Výzdoba kaplnky sv. Kríža vo Veľkej veži je ukážkou vyspelého gotického maliarstva a patrí k najkrajším priestorom hradu, Poobede návšteva obce Tetín, jednej z najstarších obcí v Čechách. Obec Tetín je bytostne spojená s postavou kňažnej , vychovávateľky sv. Václava a ženy stojacej pri zrode slovanskej štátnosti a kresťanskej identity, sv. Ľudmily. Práve odovzdávaním múdrosti a skúseností zrelého veku budúcemu kniežaťu ovplyvnila Ľudmila český štát na tisíc rokov dopredu. 15. septembra 921 bola zavraždená na Tetínskom hradisku. Svätá Ľudmila je prvou českou i slovanskú sväticou, ktorej meno nesú kostoly či inštitúcie po celej Európe. Vzhľadom k Ľudmile je Tetín považovaný za jedno z miest pobytu prvých kresťanov v Čechách a jeden z koreňov českej histórie . Na Tetíne navštívime barokový kostol sv. Ľudmily, ktorý pri hlavnom oltári ukrýva menzu s kameňom – miestom, kde bola sv. Ľudmila zavraždená. Ďalší chrám,jednoduchý románsky kostol sv. Kataríny je stavba z 12. st. a je postavená na mieste staršieho kostola z doby života sv. Ľudmily . Kruchta pôvodného kostola bola spojená chodbou s Ľudmiliným hradiskom. Kostol sv. Jána Nepomuckého stojí na mieste, kde bola pôvodne sv. Ľudmila pochovaná - nad skalami nad riekou Berounkou. Kostol bol v r. 2008 vyhlásený „ Pútnickým miestom Arcidiecézy pražskej“.

3. deň

Doobeda príchod na Svätú Horu v Příbrami - významné české pútnické miesto, je spojené predovšetkým s milostivou soškou Panny Márie, ktorú vyrezal sám arcibiskup za vlády Karola IV,. Arnošt z Pardubíc. Korunky soška získala 22. júna 1732. Korunováciou sa Svätá Hora zapísala medzi najslávnejšie pútnické miesta na svete. Preto je i najväčším mariánskym pútnickým miestom v Čechách. Návrat do Bratislavy cca o 20.00 hod., do Trnavy cca 21.00, Zamarovce cca o 21.45, Žilina cca o 23.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Vstupenky (hrad Karlštejn, Svätá Hora, Tetín, Sázavský kláštor) hradia sa na mieste – spolu: cca 28 €

Nástupné miesto:
Žilina ( za podmienky 8 osôb):15 €
Trenčín (za podmienky 6 osôb) :15 €
Trnava (za podmienky minimálne 5 osôb): 12 €

Ubytovanie:

Ubytovanie: 3*** hotel – 2 prípadne 3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 6 €
Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €
Jednoposteľová izba: 28 € ( spolu za obidve noci)
2 x večera spolu: 18 €