CK Tar-Tour

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.
Česko Poľsko Rakúsko Taliansko

Coronavírus


Milí priatelia

ďakujeme vám za prejavenú dôveru a trpezlivosť v týchto extrémne náročných časoch, v ktorých sme aj my doteraz museli pozastaviť všetky naplánované cesty až do konca roka 2020.

Dňa 20.4.2020 Úrad vlády SR ohlásil postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré však ani v jednej zo štyroch fáz nespomína zmiernenie opatrení priamo ovplyvňujúcich služby cestovných kancelárií.

S blížiacim sa letným obdobím, ktoré je pre cestovní kancelárie najvýznamnejším obdobím roka, nie je vládnym návrhom riešená problematika cestovných kancelárií a ich klientov, čím pokračuje stav neistoty na ďalšie obdobie. Preto sme nútení zatiaľ len čakať, ako sa bude situácia vyvíjať a podľa vývoja budeme operatívne reagovať a následne Vás budeme informovať o spôsobe riešenia naplánovaných jednotlivých ciest v lete a na jeseň.

Ďakujeme vám za podporu a pochopenie

Ing. Štefánia Gazdová

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Hrad Karlštej - Svätá Hora a patróni Českej krajiny

Sv. Prokop – sv. Václav - sv. Ľudmila – sv. Ivan

Doprava: autobusom

Česko

Cena zájazdu: 148 €
  1. Zájazd zrušený: 24.09. - 27.09. 2020

Cena zahŕňa:

doprava, 3 x ubytovanie, 3 x raňajky, sprievodca, DPH, poistenie insolverntnosti CK, pobytová taxa

Program:

1. deň

Odchod zo Žiliny (za predpokladu, že tu bude nastupovať minimálne 8 osôb) (Tesco)o 3.00 hod, Trenčín železničná stanica ( len za predpokladu , že tu bude nastupovať minimálne 6 osôb) o o 4.00 hod., Trnava (železničná stanica – len za predpokladu, že tu bude nastupovať minimálne 5 osôb) o 5.30 hod., z Bratislavy Hlavná železničná stanica o 6.30 hod., pred obedom príchod 3. deň Výlet do Prahy - návšteva karmelitánskeho chrámu s Pražským Jezuliatkom, návšteva Hradčian, prechádzka celým hradným areálom, v prípade záujmu návšteva chrámu sv. Víta ( 250 Kčs), uložené sú tu ostatky českých patrónov - sv. Václav a sv. Jána Nepomuckého, sv. Prokopa, , Zlatá ulička, kostol sv. Juraja (uložené telo sv. Ľudmily) po prehliadke hradného areálu cesta pokračuje na Malú stranu, kde navštívime karmelitánsky chrám Panny Márie Víťaznej ( Pražské Jezuliatko) príchod na ubytovanie večer, nocľah.

2. deň

Doobeda navštívime malú obec s bývalým benediktínskym kláštorom, Sväty Ján pod Skalou . Roku 880 sa tu usadil prvý kresťanský pustovník Ivan. Jeho domovom bola jaskyňa. Tu sa s ním stretol knieža Bořivoj (manžel sv. Ľudmily). Pustovník dostal ponuku žiť na kniežacom hrade na Tetíne, ale on si zvolil chladnú a vlhkú jaskyňu. Knieža Bořivoj mu splnil prianie postaviť na mieste kostol ako pamiatku na svätého Jána Krstiteľa, ktorý sa mu skôr v jaskyni niekoľkokrát zjavil a ochránil ho pred nástrahami a pokušením diabla. Súčasný kostol sv. Jána Krstiteľa je mohutná, baroková stavba s bohatou vnútornou výzdobou. Náhrobok sv. Ivana s ostatkami pustovníka sa nachádzajú uprostred chrámu. Raritou chrámu je jeho prepojenie s pôvodnou pustovníckou jaskyňou, neskôr premenenou na skalný kostol. V jaskynných priestoroch uvidíme prameň minerálnej vody , lôžko a balvan s ostatkami nohy pustovníka .Na obed pokračuje cesta na Karlštejn, návšteva hradu Karlštejn , ktorý je jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších hradov v Čechách. Hrad bol založený cisárom Karolom IV. ako reprezentačné sídlo. Neskôr tu boli uložené kráľovské poklady: ríšske korunovačné klenoty a zbierky svätých relikvií.[2] Pri návšteve hradu si urobíme okruh II - Posvätné miestnosti hradu. Okruh ponúka spoznanie historicky najcennejších priestorov hradu , ktoré patria medzi svetové unikáty. (Malá hradná obrazáreň , kostol Nanebovzatia Panny Marie, kaplnka sv. Kataríny, bývalá sakristia, visutý vežový most, Hradné lapidárium, Veľká obrazáreň, pracovňa architekta Josefa Mockera, vežové schodište s nástennými maľbami zo 14. st. ,kaplnka sv. Kríža).Výzdoba kaplnky sv. Kríža vo Veľkej veži je ukážkou vyspelého gotického maliarstva a patrí k najkrajším priestorom hradu, . Navečer návšteva obce Tetín, jednej z najstarších obcí v Čechách. Obec Tetín je bytostne spojená s postavou kňažnej , vychovávateľky sv. Václava a ženy stojacej pri zrode slovanskej štátnosti a kresťanskej identity, sv. Ľudmily. Práve odovzdávaním múdrosti a skúseností zrelého veku budúcemu kniežaťu ovplyvnila Ľudmila český štát na tisíc rokov dopredu. 15. septembra 921 bola zavraždená na Tetínskom hradisku. návrat na ubytovanie večer, nocľah

3. deň

Ráno odchod na Svätú Horu v Příbrami - významné české pútnické miesto, je spojené predovšetkým s milostivou soškou Panny Márie, ktorú vyrezal sám arcibiskup za vlády Karola IV,. Arnošt z Pardubíc. Korunky soška získala 22. júna 1732. Korunováciou sa Svätá Hora zapísala medzi najslávnejšie pútnické miesta na svete. Preto je i najväčším mariánskym pútnickým miestom v Čechách. Cesta pokračuje do Nepomuku,d o rodiska svätca Jána Nepomuckého, kde navštívime Kostol svätého Jána Nepomuckého je barokový pútnický kostol .Práve tu stával svätcov rodný dom. V 17. storočí postavili páni zo Šternberka na jeho mieste kostolík sv. Jána Krstiteľa, ktorý v roku 1734 ustúpil novému barokovému chrámu Príchod na ubytovanie večer, nocľah.

4. deň

Ráno príchod do najstaršieho českého pútnického mesta, do Starej Boleslavi. V 9. st. sa na mieste Starej Boleslavi nachádzalo Přemyslovské hradisko, ktoré spravoval brat kniežaťa Václava, Boleslav. V pútnickom areáli, ktorý je momentálne len čiastočne sprístupnený ( prebieha tu prestavba). Najstaršie sakrálne stavby pochádzajú z 10. st. a sú vybudované na miestach chrámov, ktoré dal postaviť Boleslav. Chrám sv. Klimenta bol postavený v 10. st. V interiéri ukrýva zvyšky nástenných fresiek, zachytávajúcich život sv. Klimenta. V tesnom susedstve tohto chrámu sa nachádza chrám sv. Václava (toho času sa rekonštruuje.) Kostol stojí na torzách chrámu sv. Kozmu a Damiána. Práve pri dverách chrámu sv. Kozmu a sv. Damiána bol sv. Václav vojakmi svojho brata Boleslava zavraždený. V dnešnom kostole sa nachádza časť kamennej podlahy, kde Václav, knieža a kráľ českej krajiny skonal. Ďalším významným pútnickým chrámom je barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie, v ktorom je uchovávané " Palladium země české“, je to kovový obraz Madony s dieťatkom , ktorý zdedil sv. Václav po svojej babičke sv. Ľudmile ( dostala ho ako dar od sv. Metoda na Velehrade a uchovávala na hrade na Tetíne). Palládium svojim významom je porovnávaný s korunovačnými klenotami . Poobede príchod do Sázavy do Sázavského kláštora. Pri jeho zrode stáli v 11. st. knieža Oldřich I. a (vtedy ešte pustovník) Prokop (sv.Prokop), okolo ktorého sa tu tvorila postupne skupina jeho nasledovníkov. Sázavský kláštor je považovaný za stredisko slovanskej vzdelanosti. Jeho zakladateľ Prokop sa snažil uchovať a rozvíjať cyrilo-metodskú tradíciu. Ako opát riadil svojich mníchov pravidlom pokory a zásadou: "Modli sa a pracuj!" jeho úsilím bolo: "Všetko pre Boha!" Bol vľúdny a štedrý a úspešne bojoval proti zlu. Pôvodne bol pochovaný tu v kostole, neskôr boli jeho ostatky prevezené do chrámu sv. víta v Prahe. Areál kláštora je rozdelený do dvoch priliehajúcich ohradených častí, severná, kde stáli prvé stavby kláštora, a južnej, kde boli od konca 11. storočia hlavné, postupne prestavané budovy kostola sv. Prokopa (pôvodne Panny Márie a sv. Jána Krstiteľa), kláštora, fary a hospodárskych budov. Medzi najvzácnejšie stredoveké priestory vo vnútri kláštora patrí kapitulárna sieň s gotickými freskami mariánskeho cyklu z 1. tretiny 14. storočia. Unikátna je tu aj Sázavská madona. Návrat do Bratislavy cca o 21.00, príchod do ostatných bude závisieť od času príchodu do Bratislavy

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Vstupenky – hradia sa na mieste:
Hrad Karlštejn - reeprzentačný okruh : 20€,
Svätá Hora : 6 - 8€
Tetín, 2 – 3 € €
Sázavský kláštor :3 €
Svatý Jan pod Sklaou: 3 €
Chrám sv. Víta spolu so Zlatou ulčkou, schrám sv. Juraja : 9 €

Ubytovanie:

3*** hotel – 2 prípadne 3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 8 €
Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €
Jednoposteľová izba: 42 € ( spolu za 3 noci)
3 x večera spolu: 28 €
Nástupné miesto :
Žilina ( za podmienky 8 osôb):15 e
Trenčín (za podmienky 6 osôb) :15 €
Trnava (za podmienky minimálne 5 osôb):12€