CK Tar-Tour

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Česko Poľsko Rakúsko Rusko Slovensko Španielsko Taliansko

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Hrad Karlštej - Svätá Hora a patróni Českej krajiny

Sv. Prokop – sv. Václav - sv. Ľudmila – sv. Ivan

Doprava: autobusom

Česko

Cena zájazdu: 148 €
  1. Termín zájazdu: 25.09. - 27.09. 2020

Cena zahŕňa:

doprava, 2 x ubytovanie, 2 x raňajky, sprievodca, DPH, poistenie insolverntnosti CK, pobytová taxa

Program:

1. deň

1. deň Odchod zo Žiliny (za predpokladu, že tu bude nastupovať minimálne 8 osôb) (Tesco)o 3.00 hod, Trenčín železničná stanica ( len za predpokladu , že tu bude nastupovať minimálne 6 osôb) o o 4.00 hod., Trnava (železničná stanica – len za predpokladu, že tu bude nastupovať minimálne 5 osôb) o 5.30 hod., z Bratislavy Hlavná železničná stanica o 6.30 hod., pred obedom príchod do Sázavy do Sázavského kláštora. Pri jeho zrode stáli v 11. st. knieža Oldřich I. a (vtedy ešte pustovník) Prokop (sv.Prokop), okolo ktorého sa tu tvorila postupne skupina jeho nasledovníkov. Sázavský kláštor je považovaný za stredisko slovanskej vzdelanosti. Jeho zakladateľ Prokop sa snažil uchovať a rozvíjať cyrilo-metodskú tradíciu. Ako opát riadil svojich mníchov pravidlom pokory a zásadou: "Modli sa a pracuj!" jeho úsilím bolo: "Všetko pre Boha!" Bol vľúdny a štedrý a úspešne bojoval proti zlu. Pôvodne bol pochovaný tu v kostole, neskôr boli jeho ostatky prevezené do chrámu sv. víta v Prahe. Areál kláštora je rozdelený do dvoch priliehajúcich ohradených častí, severná, kde stáli prvé stavby kláštora, a južnej, kde boli od konca 11. storočia hlavné, postupne prestavané budovy kostola sv. Prokopa (pôvodne Panny Márie a sv. Jána Krstiteľa), kláštora, fary a hospodárskych budov. Medzi najvzácnejšie stredoveké priestory vo vnútri kláštora patrí kapitulárna sieň s gotickými freskami mariánskeho cyklu z 1. tretiny 14. storočia. Unikátna je tu aj Sázavská madona. Poobede príchod do najstaršieho českého pútnického mesta, do Starej Boleslavi. V 9. st. sa na mieste Starej Boleslavi nachádzalo Přemyslovské hradisko, ktoré spravoval brat kniežaťa Václava, Boleslav. V pútnickom areáli, ktorý je momentálne len čiastočne sprístupnený ( prebieha tu prestavba). Najstaršie sakrálne stavby pochádzajú z 10. st. a sú vybudované na miestach chrámov, ktoré dal postaviť Boleslav. Chrám sv. Klimenta bol postavený v 10. st. V interiéri ukrýva zvyšky nástenných fresiek, zachytávajúcich život sv. Klimenta. V tesnom susedstve tohto chrámu sa nachádza chrám sv. Václava (toho času sa rekonštruuje.) Kostol stojí na torzách chrámu sv. Kozmu a Damiána. Práve pri dverách chrámu sv. Kozmu a sv. Damiána bol sv. Václav vojakmi svojho brata Boleslava zavraždený. V dnešnom kostole sa nachádza časť kamennej podlahy, kde Václav, knieža a kráľ českej krajiny skonal. Ďalším významným pútnickým chrámom je barokový kostol Nanebovzatia Panny Márie, v ktorom je uchovávané " Palladium země české“, je to kovový obraz Madony s dieťatkom , ktorý zdedil sv. Václav po svojej babičke sv. Ľudmile ( dostala ho ako dar od sv. Metoda na Velehrade a uchovávala na hrade na Tetíne). Palládium svojim významom je porovnávaný s korunovačnými klenotami.

2. deň

Doobeda navštívime malú obec s bývalým benediktínskym kláštorom, Sväty Ján pod Skalou . Roku 880 sa tu usadil prvý kresťanský pustovník Ivan. Jeho domovom bola jaskyňa. Tu sa s ním stretol knieža Bořivoj (manžel sv. Ľudmily). Pustovník dostal ponuku žiť na kniežacom hrade na Tetíne, ale on si zvolil chladnú a vlhkú jaskyňu. Knieža Bořivoj mu splnil prianie postaviť na mieste kostol ako pamiatku na svätého Jána Krstiteľa, ktorý sa mu skôr v jaskyni niekoľkokrát zjavil a ochránil ho pred nástrahami a pokušením diabla. Súčasný kostol sv. Jána Krstiteľa je mohutná, baroková stavba s bohatou vnútornou výzdobou. Náhrobok sv. Ivana s ostatkami pustovníka sa nachádzajú uprostred chrámu. Raritou chrámu je jeho prepojenie s pôvodnou pustovníckou jaskyňou, neskôr premenenou na skalný kostol. V jaskynných priestoroch uvidíme prameň minerálnej vody , lôžko a balvan s ostatkami nohy pustovníka . Naobed návšteva hradu Karlštejn , ktorý je jedným z najvýznamnejších a najnavštevovanejších hradov v Čechách. Hrad bol založený cisárom Karolom IV. ako reprezentačné sídlo. Neskôr tu boli uložené kráľovské poklady: ríšske korunovačné klenoty a zbierky svätých relikvií.[2] Pri návšteve hradu si urobíme okruh II - Posvätné miestnosti hradu. Okruh ponúka spoznanie historicky najcennejších priestorov hradu , ktoré patria medzi svetové unikáty. (Malá hradná obrazáreň , kostol Nanebovzatia Panny Marie, kaplnka sv. Kataríny, bývalá sakristia, visutý vežový most, Hradné lapidárium, Veľká obrazáreň, pracovňa architekta Josefa Mockera, vežové schodište s nástennými maľbami zo 14. st. ,kaplnka sv. Kríža).Výzdoba kaplnky sv. Kríža vo Veľkej veži je ukážkou vyspelého gotického maliarstva a patrí k najkrajším priestorom hradu, Poobede návšteva obce Tetín, jednej z najstarších obcí v Čechách. Obec Tetín je bytostne spojená s postavou kňažnej , vychovávateľky sv. Václava a ženy stojacej pri zrode slovanskej štátnosti a kresťanskej identity, sv. Ľudmily. Práve odovzdávaním múdrosti a skúseností zrelého veku budúcemu kniežaťu ovplyvnila Ľudmila český štát na tisíc rokov dopredu. 15. septembra 921 bola zavraždená na Tetínskom hradisku. Svätá Ľudmila je prvou českou i slovanskú sväticou, ktorej meno nesú kostoly či inštitúcie po celej Európe. Vzhľadom k Ľudmile je Tetín považovaný za jedno z miest pobytu prvých kresťanov v Čechách a jeden z koreňov českej histórie . Na Tetíne navštívime barokový kostol sv. Ľudmily, ktorý pri hlavnom oltári ukrýva menzu s kameňom – miestom, kde bola sv. Ľudmila zavraždená. Ďalší chrám,jednoduchý románsky kostol sv. Kataríny je stavba z 12. st. a je postavená na mieste staršieho kostola z doby života sv. Ľudmily . Kruchta pôvodného kostola bola spojená chodbou s Ľudmiliným hradiskom. Kostol sv. Jána Nepomuckého stojí na mieste, kde bola pôvodne sv. Ľudmila pochovaná - nad skalami nad riekou Berounkou. Kostol bol v r. 2008 vyhlásený „ Pútnickým miestom Arcidiecézy pražskej“.

3. deň

Doobeda príchod na Svätú Horu v Příbrami - významné české pútnické miesto, je spojené predovšetkým s milostivou soškou Panny Márie, ktorú vyrezal sám arcibiskup za vlády Karola IV,. Arnošt z Pardubíc. Korunky soška získala 22. júna 1732. Korunováciou sa Svätá Hora zapísala medzi najslávnejšie pútnické miesta na svete. Preto je i najväčším mariánskym pútnickým miestom v Čechách. Návrat do Bratislavy cca o 20.00 hod., do Trnavy cca 21.00, Zamarovce cca o 21.45, Žilina cca o 23.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Vstupenky (hrad Karlštejn, Svätá Hora, Tetín, Sázavský kláštor) hradia sa na mieste – spolu: cca 28 €

Nástupné miesto:
Žilina ( za podmienky 8 osôb):15 €
Trenčín (za podmienky 6 osôb) :15 €
Trnava (za podmienky minimálne 5 osôb): 12 €

Ubytovanie:

Ubytovanie: 3*** hotel – 2 prípadne 3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 6 €
Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €
Jednoposteľová izba: 28 € ( spolu za obidve noci)
2 x večera spolu: 18 €