CK Tar-Tour

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Česko Poľsko Rakúsko Rusko Slovensko Taliansko

Coronavírus


Milí priatelia

ďakujeme vám za prejavenú dôveru a trpezlivosť v týchto extrémne náročných časoch, v ktorých sme aj my doteraz museli pozastaviť všetky naplánované cesty až do 20.7.2020

Dňa 20.4.2020 Úrad vlády SR ohlásil postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré však ani v jednej zo štyroch fáz nespomína zmiernenie opatrení priamo ovplyvňujúcich služby cestovných kancelárií.

S blížiacim sa letným obdobím, ktoré je pre cestovní kancelárie najvýznamnejším obdobím roka, nie je vládnym návrhom riešená problematika cestovných kancelárií a ich klientov, čím pokračuje stav neistoty na ďalšie obdobie. Preto sme nútení zatiaľ len čakať, ako sa bude situácia vyvíjať a podľa vývoja budeme operatívne reagovať a následne Vás budeme informovať o spôsobe riešenia naplánovaných jednotlivých ciest v lete a na jeseň.

Ďakujeme vám za podporu a pochopenie

Ing. Štefánia Gazdová

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Putovanie za sv. Zdislavou časť I.

Ždiar nad Sázavou (kláštor a Zelená Hora) - gotické baroko umelca Blažeja Santini Aichela a Križanov (rodisko sv. Zdislavy)

Doprava: autobusom

Česko

Cena zájazdu: 30 €
  1. Termín zájazdu: 17.10. - 17.10. 2020

Cena zahŕňa:

doprava, sprievodca DPH

Program:

Odchod z Bratislavy z Hlavnej železničnej stanice o 6.30 hod. V Ždiari nad Sázavou navštívime pútnické miesto - barokový chrám sv. Jána Nepomuckého na Zelenej Hore. Architektúrne stvárnenie objektu je dielom českého umelca – predstaviteľa gotického baroka, Blažeja Santini - Aichela. Práve toto dielo je vrcholom jeho tvorby a pre svoju jedinečnosť a harmonickú jednotu stavby s okolitou prírodou je objekt zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V meste navštívime areál Studnice Blahoslavenej Panny Márie - je pôvodne gotický neskôr barokovo upravený areál. Bývalý kláštor patril k významným cisterciánskym kláštorom, bol založený v roku 1252 Bočkom - zať Pribyslava (oženil sa s jeho dcérou Euféniou) a švagor sv. Zdislavy. Zrušený bol po roku 1784. Budova prelatúry potom slúžila ako zámok. Ždiar nad Sázavou bývalý cisterciatský kláštor Cisterciátsky kostol Krátka zastávka na Vysočine v Kŕižanove - tu si pripomenieme, že v 13. st. sa tu nachádzal hrad, kde sa narodila sv. Zdislava . Bola dcérou pána Přibyslava a kňažnej Sibyly (dvorná dáma kráľovnej Kunhuty). Románsko gotický chrám sv. Václava a sv. Zdislavy (zachovaná časť portálu a zvonica z 13 st.), upravené hlavné námestie, kde v roku 2005 bola slávnostne inštalovaná socha sv. Zdislavy . Návrat do Bratislavy cca o 19.30 hod.- 20.00

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 2 €
Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €