CK Tar-Tour

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Praha

Praha

Litva Poľsko
Svaty Martin fatimska Panna Maria


Medžugorie

Medžugorie (Bosna a Hercegovina)

Cena zájazdu: 230 €
  1. Uskutočnený zájazd: 27.08. - 31.08. 2022

Cena zahŕňa:

doprava, všetky diaľničné poplatky a cestné dane v zahraničí, 3x ubytovanie v 4 **** hoteli, DPH, sprievodca, poistenie insolventnosti CK, príplatok za vjazd do Medžugoria, 3 x raňajky, 3 x teplé hlavné jedlo, sprievodca, kňaz

Pozor - všimnúť si!:

Poistenie – ponúkame 2 druhy:
1) Komplexné poistenie: 12,50 €
zahŕňa: liečebné náklady v zahraničí (ak ochorel v zahraničí, úraz),
storno poplatok vo výške 80%- 100% v prípade ochorenia pred zájazdom, v prípade úmrtia
blízkej osoby, ochorenia blízkej osoby (dieťa, manžel, matka , otec)
poškodenie a strata batožiny
strata cestovného dokladu
úmrtie
2) Pandemik poistenie: 20 €
zahŕňa celé Komplexné poistenie + náklady spojené s ochorením klasifikovaným Svetovou
zdravotníckou organizáciou ako epidémia/ pandémia alebo s podozrením na toto ochorenie,
storno v prípade nariadenej karantény v čase nástupu na zájazd, náklady na prípadnú nutnú
karanténu v zahraničí. V prípade karantény v zahraničí poisťovňa hradí pobyt maximálne 14
dní a max. 50 € na deň, v prípade karantény v zahraničí hradí poisťovňa náklady na prepravu
do vlasti

Program:

1. deň

Odchod zo Žiliny o 20.30 hod., z Martina o 21.20 hod., zo Zvolena z autobusovej stanice o 22.30 hod., z Hontianských Nemiec o polnoci z 26.8. na 27.8.2022, neskôr poobede príchod do Medžugoria, ubytovanie, večera, účasť na spoločných večerných náboženských obradoch, nocľah.

2. deň

Doobeda výstup na Podbrdo - miesto zjavenia Panny Márie, neskorý obed, poobede prehliadka mariánskeho obvodu, večerný spoločný náboženský program, nocľah.

3. deň

Skoro ráno cca o 5.00 hod. krížová cesta pri výstupe na Križevac, osobný program, skorá večera (neskorý obed), večer účasť na spoločných náboženských obradoch, nocľah.

4. deň

Doobeda pobyt v Medžugoriu, odchod cca o 13 hod. , návrat do Nemiec v skorých ranných hod. cca o 4.00 hod. -5.00 hod. na ďalší deň, do ostatných miest podľa času príchodu do Nemiec.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Výdaje, ktoré sa hradia na mieste:
Za preklad sv. omše do slovenčiny a náklady na chod sanktuaria: 2 € - 4 € hradí sa v informačnej kancelárii
Pobytová taxa: 1€ na osobu a noc ( spolu 3 €)

Povinný príplatok za nástuné miesto:

Ubytovanie:

4**** hotel cca 250 metrov od centra - 2, 3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením

Spoločný večerný program začína o 18:00 modlitbou dvoch ružencov a následne svätou omšou. Svätá omša je prekladaná do slovenského jazyka. Preklad si môžete naladiť v okolí kostola na frekvencii 102.6 MHz. Príspevok na preklad je 2 eurá za pobyt a odovzdáva sa na informáciách pri kostole. Po svätej omši sa modlí tretí ruženec okrem štvrtka a piatka, kedy nasleduje hodinová adorácia a klaňanie sa krížu.

Nepovinné príplatky:

- 1 posteľová izba: 60 €

- obed v deň odchodu: 10 €