CK Tar-Tour

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.
Česko Poľsko Rakúsko Rusko Slovensko Španielsko Taliansko

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Púť s Rádiom Lumen do Krakova - Lagiewniki

Zebrydowská kalvária - Lagiewniki - Čenstochová

Doprava: autobusom

Poľsko

Cena zájazdu: 105 €
  1. Termín zájazdu: 08.05. - 10.05. 2020 (vypredané)

Cena zahŕňa:

Doprava, 2 x nocľah pútnické domy 2 a 3 a 4 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením, DPH, 1 x raňajky, poistenie insolventnosti, 1 x večera, sprievodca, kňaz

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy o 6.45 hod., z Trnavy o 7.45 (pri minimálnom počte 5 osôb), o 8.45 z Trenčína (pri minimálnom počte 5 osôb) zo Žiliny o 9.45. Poobede príchod do Lagiewnik. Vzhľadom k tomu, že počas hlavnej púte, kedy tu bude veľký počet pútnikov, bude prehliadka pútnického areálu takmer nemožná, urobíme si ju deň pred hlavnou slávnosťou. Po prehliadke Centra Božieho milosrdenstva urobíme prehliadku centra Svätého otca Jána Pavla II. - " trvalý domov Svätého otca Jána Pavla II .Večer príchod na ubytovanie na Zebrzydowskej Kalwárii, prehliadka chrámu, účasť na slávnostnom zakrývaní milostivého obrazu, nocľah.

2. deň

Doobeda účasť na náboženskom programe v Lagiewnikach - Národná púť s rádiom Lumen, večer príchod do Čenstochovej - národná svätyňa Poľska, kaplnka s milostivým obrazom Panny Márie - Kráľovnej Poľska, ubytovanie, nocľah.

3. deň

Raňajky, svätá omša, prehliadka pútnického areálu, ktorý ukrýva veľké množstvo sakrálnych stavieb – bazilika, kaplnky, kláštorné budovy, krížová cesta návrat na Kysuce cca o 18.30, Trenčína cca o 20.00 hod., do Trnavy cca o 21.00 hod.,do Bratislavy cca o 22.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Nepovinné príplatky:

miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €
komplexné poistenie 6 €
1 posteľová izba 15 €