CK Tar-Tour

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Česko Poľsko Rakúsko Rusko Slovensko Taliansko

Coronavírus


Milí priatelia

ďakujeme vám za prejavenú dôveru a trpezlivosť v týchto extrémne náročných časoch, v ktorých sme aj my doteraz museli pozastaviť všetky naplánované cesty až do 20.7.2020

Dňa 20.4.2020 Úrad vlády SR ohlásil postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré však ani v jednej zo štyroch fáz nespomína zmiernenie opatrení priamo ovplyvňujúcich služby cestovných kancelárií.

S blížiacim sa letným obdobím, ktoré je pre cestovní kancelárie najvýznamnejším obdobím roka, nie je vládnym návrhom riešená problematika cestovných kancelárií a ich klientov, čím pokračuje stav neistoty na ďalšie obdobie. Preto sme nútení zatiaľ len čakať, ako sa bude situácia vyvíjať a podľa vývoja budeme operatívne reagovať a následne Vás budeme informovať o spôsobe riešenia naplánovaných jednotlivých ciest v lete a na jeseň.

Ďakujeme vám za podporu a pochopenie

Ing. Štefánia Gazdová

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Pešia púť do Santiaga de Compostela

Doprava: autobusom

Španielsko

Cena zájazdu: 665 €
  1. Uskutočnený zájazd: 02.07. - 14.07. 2020

Cena zahŕňa:

• Klimatizovaný zájazdový lux bus k dispozícii počas celej dĺžky pešej púte • 2x nocľah v jednoduchom rodinnom penzióne v Lurdoch 2,3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením • 1x hotel pri Carcasone • 2 x rodinný hotel v Sárii - 2, 3, 4 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením • 4 x turistické ubytovanie - 2 , 3, 4 posteľové spálne s vlastným sociálnym zariadením v Gozo • 7x raňajky + 1x večera • Sprievodca, • poistenie CK proti insolventnosti, DPH • kňaz

Pozor - všimnúť si!:

CENA: 665€ (pri 30 platiacich osobách)

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy o 11.00 hod. , nočný prejazd do Francúzska.

2. deň

Skoro ráno príchod na Azúrové pobrežie do Nice, sv.omša v kostole dominikánov, pobyt pri mori, neskoro v noci príchod do Lúrd, nocľah.

3. deň

Celodenný pobyt v Lurdoch, prehliadka mariánskeho obvodu s bazilikami Nepoškvrneného počatia a Ružencovej baziliky, jaskyňa zjavenia, večerný sviečkový sprievod, večera, nocľah.

4. deň

Ráno cesta pokračuje do Španielska, večer príchod na ubytovanie v Sárii, nocľah

5-9. deň

Pešia púť do Santiaga o celkovej dĺžke 118 km vedie cez malebnú Galíciu
• Sarria – Portomarín , cca 23 km, 500m.n.m. + prevýšenie 100m
• Portomarín – Palas de Rei , 26 km , 400 m.n.m. + prevýšenie 300m
• Palas de Rei – Arzúa : 26 km , 500 m.n.n – klesanie do 300 m
• Arzuá – Lavacolla: 28km , 300 m.n. , priemerne rovnaká nadm.výška
• Lavacolla – Santiago de Compostela , 10 km, 300-370 m.n.m.
V posledný deň putovania vyzdvihnutie si Certifikátu „Compostela“ o vykonaní púte, prehliadka historického centra mesta, svätá omša.

Náš úsek cesty je na niektorých miestach prerušený stúpaním, avšak túto cestu by mal zvládnuť každý mierne zdatný turista. Pútnici si počas pešieho putovania batožinu nechávajú na hoteli, berú si so sebou do batohu na každý putujúci deň iba nevyhnutné veci na daný deň. Pred pešou púťou klienti obdržia od sprievodcu zájazdu plán s podrobným rozpisom a mapami jednotlivých peších úsekov. Náročnosť cesty: denne sa prejde vzdialenosť 22-28km, takže ak nie ste zvyknutí na aktívny pohyb, tak odporúčame, aby ste sa pred cestou trochu pripravili ( denne prejsť zopár kilometrov ). Po ceste sa nachádzajú rôzne krčmičky a pohostinstvá, v ktorých si budete môcť oddýchnuť a taktiež sa aj najesť, ponúkajú pútnické menu. Každý pútnik si na začiatku cesty zakúpi „credential“, do ktorého bude počas pešej púte zbierať jedinečné pamätné pečiatky z miest, ktoré bude míňať po ceste. Tento credential mu bude potom slúžiť ako doklad o absolvovaní cesty a na základe neho obdrží v Santiagu certifikát o vykonaní púte.

10. deň

Skoro ráno odchod do Francúzska. Neskôr večer príchod na ubytovanie pri Carcasone, nocľah.

11. deň

Doobeda krátka zastávka v stredovekom mestečku Carcasone, starobylé hradby ukrývajú pôvodné stredoveké domy, hrad aj baziliku. Pre svoju malebnosť si mestečko vyberajú ako kulisu historických filmov mnohí filmoví tvorcovia, na obed cesta pokračuje nočným prejazdom do Talianska.

12. deň

Ráno príchod do talianského letoviska Bibine pri Jadranskom pobreží, svätá omša, pobyt pri mori, odchod neskôr poobede, návrat na Slovensko v neskorých nočných hod. cca o 24.00 – 2.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Možné výdaje v zahraničí:
credential: od 6 €
poplatok v mariánskom obvode v Lurdoch: cca 2 €
(CK ešte jedná s ubytovacími zariadeniami o zabezpečení raňajok 2 x za skupinovú cenu maximálne do 10 € spolu za obidvoje raňajky – dodatočne budeme klientov informovať)

Nástupné miesto:
Žilina, Trenčín 15 €, Nitra , Trnava 13 € Zohor minimálny počet osôb 8: 7€
5x večera:

Nepovinné príplatky:

Komplexné cestovné poistenie : 26€- doporučujeme si ho u nás uhradiť (treba ho uhradiť celé spolu so zálohou)
Miestenka: 7 €
1/1 posteľová izba : 225€