CK Tar-Tour

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Coronavírus


Milí priatelia

ďakujeme vám za prejavenú dôveru a trpezlivosť v týchto extrémne náročných časoch, v ktorých sme aj my doteraz museli pozastaviť všetky naplánované cesty až do konca roka 2020.

Dňa 20.4.2020 Úrad vlády SR ohlásil postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré však ani v jednej zo štyroch fáz nespomína zmiernenie opatrení priamo ovplyvňujúcich služby cestovných kancelárií.

S blížiacim sa letným obdobím, ktoré je pre cestovní kancelárie najvýznamnejším obdobím roka, nie je vládnym návrhom riešená problematika cestovných kancelárií a ich klientov, čím pokračuje stav neistoty na ďalšie obdobie. Preto sme nútení zatiaľ len čakať, ako sa bude situácia vyvíjať a podľa vývoja budeme operatívne reagovať a následne Vás budeme informovať o spôsobe riešenia naplánovaných jednotlivých ciest v lete a na jeseň.

Ďakujeme vám za podporu a pochopenie

Ing. Štefánia Gazdová

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria


PÚTNICKE TALIANSKO

SCHIO – TORTONA – LUCCA – RÍM – NEAPOL – MUGNANO Del CARDINALE – PIETRALCINA – MACERATA – OSIMO – San GIOVANNI ROTONDO - * POMPEJE

Doprava: autobusom

Taliansko

Cena zájazdu: 420 €
  1. Zájazd zrušený: 10.07. - 18.07. 2020

Cena zahŕňa:

Doprava, všetky vjazdy do miest, diaľničné poplatky, sprievodca, kňaz, 6x ubytovanie v ***hoteloch; 2, 3-posteľové izby, 6x raňajky, DPH, poistenie insolventnosti CK, pobytové taxy

Pozor - všimnúť si!:

Cena: 420€ (pri minimálne 46platiacich)

Možné nepredvídané výdaje spojené s parkovaním autobusu – hradí sa na mieste: od cca 4-8€

Program:

SCHIO – TORTONA – LUCCA – RÍM – NEAPOL – MUGNANO Del CARDINALE – PIETRALCINA – MACERATA – OSIMO – San GIOVANNI ROTONDO

300.výročie založenia rehole Pasionistov + duchovná obnova v S.G.Rotondo

Duchovný sprievodca – HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD.

1. deň

Odchod zo Spiša cca o 15.00 hod., z Bratislavy o 21.00 hod., nočný prejazd do Talianska

2. deň

Ráno cca o 8.00 príchod na sever Talianska do mestečka SCHIO – návšteva chrámu sv. rodiny, kde je uložené telo sv. Bakhity. Svätá Josefína Bakhita bola zotročená sudánska dievčina, ktorá sa po svojom príchode do Talianska stala kresťankou a rehoľníčkou kongregácie kanosiánok. Poobede príchod do TORTONY, návšteva baziliky Panny Márie strážnej , ktorú dal postaviť v roku 1931 Don Orione ako prejav vďaky Madone za to, že sa vojaci z Tortony vrátili z prvej svetovej vojny domov. Don Orione ako chlapec žil v oratóriu na Valdocu u Dona Bosca. Keď bol v seminári, venoval sa kresťanskej výchove chlapcov ale aj charitatívnej činnosti. Založil kongregáciu synovia Božskej prozreteľnosti. V chráme je v presklenej urne vystavené jeho neporušené telo. Nocľah v Tortone.

3. deň

Naobed návšteva toskánskeho mestečka LUCCA. Zoznámime sa s miestom spojeným so životom stigmatičky sv. Gemy Galgani. Keď vážne ochorela, modlila sa k ctihodnému Gabrielovi Possentimu. Na jeho príhovor bola zázračne uzdravená a 8. júna 1899 dostala stigmy. Tento jav trval tri roky. Keď prestal, na miestach stigiem jej až do smrti zostali jazvy. Pochovaná je v kláštore pasionistiek. Návšteva kláštora a sanktuária sv. Gemmy Galgani, nocľah na ceste do Ríma.

4. deň

Doobeda návšteva RÍMA: Bazilika sv. Pavla a Jána ( sv. Pavol z Kríža- zakladateľ Pasionistov) a Kostol del Gesu ( Gaspar del Buffalo- apoštol najdrahšej krvi Ježišovej), neskôr podvečer príchod do NEAPOLA, návšteva chrámu sv. Jozefa staršieho (krátka zastávka)– tu sa pomodlíme pri hrobe kňaza Dolinda Ruotola. Don Dolindo bol iniciátorom Božieho diela, ktorého cieľom bola obnova eucharistického života. Okolo neho sa združilo mnoho mladých a vysoko vzdelaných ľudí, ktorí vytvorili dielo „Apoštolát tlače“ .V novembri 1970 vážne ochorel a zomrel. Nocľah v Nole.

5. deň

* V prípade priaznivých časových podmienok: krátka fakultatívna zastávka v Pompejách - návšteva Baziliky Panny Márie Ružencovej. (Keďže ide o kilomtráž navyše, tak sa bude doplácať 3,5 € za osobu priamo v autobuse sprievodkyni). Ráno odchod do Mugnano del Cardinale, návšteva chrámu, kde sú uložené ostatky sv. Filomény. Mladá svätica, panna a mučenica, pochádzajúca z najrannejších dôb Cirkvi. Získala si mimoriadnu úctu pápežov, biskupov, svätcov i mystikov.Pápež Gregor XVI. sa k nej utiekal ako k „divotvorkyni“ 19. st. , bl. Pápež Pius IX. ju vyhlásil za „patrónku Detí Panny Márie“. Sv. Ján Mária Vianney jej pripisoval všetky svoje zázraky a vyhlasoval: „Vždy, keď som požiadal svoju drahú malú sväticu o pomoc, odpovedala mi príhovorom“. Poobede návšteva rodiska sv. Pátra Pia v PIETRALCINE, nocľah v S. G. Rotondo – miesto spojeného s postavou sv.Pátra Pia.

6. deň

San Giovanni Rotondo- celodenný pobyt v pútnickom areáli prehliadka areálu a duchovná obnova, nocľah.

7. deň

Odchod ráno, poobede príchod do mestečka MACERATA, návšteva kostola sv. Filipa s pozostatkami sv. Vincenta Maria Strambi. Bol významným členom rádu Pasionistov, životopiscom sv. Pavla z Kríža, obrovským ctiteľom presvätej krvi, kazateľom, duchovným sprievodcom bl.Anny Taigi a pápež Pius VII. o ňom povedal, že „v tomto človeku je nadmiera svätosti.“ Cesta pokračuje do OSIMA-sv. Jozef Kupertínsky - taliansky katolícky kňaz a svätec, tzv. lietajúci mních- je patrónom pilotov, letcov, leteckých pasažierov, parašutistov a slabých študentov; návšteva chrámu San Giuseppe da Copertino s ostatkami tohto svätca, nocľah

8. deň

Tranzit - cesta pokračuje autobusom, nočný prejazd cez Rakúsko na Slovensko.

9. deň

Návrat do Bratislavy cca o 02.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Nepovinné príplatky:

4x večere: 56 € Komplexné cestovné poistenie: 18 €
Miestenka v prvej polovici autobusu: 7 €
jednoposteľová izba: 110 €