CK Tar-Tour

Spišská Kapitula

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Coronavírus


Milí priatelia

ďakujeme vám za prejavenú dôveru a trpezlivosť v týchto extrémne náročných časoch, v ktorých sme aj my doteraz museli pozastaviť všetky naplánované cesty až do konca roka 2020.

Dňa 20.4.2020 Úrad vlády SR ohlásil postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré však ani v jednej zo štyroch fáz nespomína zmiernenie opatrení priamo ovplyvňujúcich služby cestovných kancelárií.

S blížiacim sa letným obdobím, ktoré je pre cestovní kancelárie najvýznamnejším obdobím roka, nie je vládnym návrhom riešená problematika cestovných kancelárií a ich klientov, čím pokračuje stav neistoty na ďalšie obdobie. Preto sme nútení zatiaľ len čakať, ako sa bude situácia vyvíjať a podľa vývoja budeme operatívne reagovať a následne Vás budeme informovať o spôsobe riešenia naplánovaných jednotlivých ciest v lete a na jeseň.

Ďakujeme vám za podporu a pochopenie

Ing. Štefánia Gazdová

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Spišské Podhradie - Púť ku sv. sv. Filoméne

(v pamätné dni 10.10.2020 a 11.10.2020) a na Mariánskú horu v Levoči

Doprava: autobusom

Slovensko

Cena zájazdu: 78 €
  1. Zájazd zrušený: 10.08. - 12.08. 2020

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy o 7.00hod., na obed príchod do Levoče, návšteva Mariánskej hory. Je to jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Kaplnka na Mariánskej hore bola výrazom vďaky Spišiakov za ich záchranu na tomto mieste počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 - 1242. Práve tu sa obyvatelia mesta zachránili pred Tatármi v opevnenom hradisku. Na pamiatku tejto udalosti si postavili kaplnku na kopci pod hradiskom, kde konali každoročne ďakovné procesie spolu s obyvateľmi susedných obcí. Takto vznikla prvá pútnická tradícia. O rozvoj mariánskeho kultu sa pričinili minoriti, ktorí si založili v prvej polovici 14. storočia v Levoči kláštor. V roku 1984 bol kostol povýšený na malú baziliku. Ubytovanie v penzióne v Spišskom Podhradí a od 16.00 hod. začína program stretnutia ctiteľov sv. Filomény.

o 16.00 hod. – Prednáška o sv. Filoméne,

o17.00 hod. – modlitba sv. ruženca

o17.45. Vzývanie Ducha svätého ,

o 18.00 sv. omša

o19.30 - uctievanie relikvie sv. Filomény spojené s pomazaním olejom sv. Filomény, nocľah.

2. deň

Doobeda prehliadka Spišskej Kapituly - je cirkevným mestečkom, ležiacim na kopci a vyvinula sa v 12. storočí okolo kostola. Spišská Kapitula je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Dominantnou stavbou je neskororománska katedrála sv. Martina z rokov 1245-1273 s dvoma vežami. Katedrála má mimoriadne cenný interiér - najmä gotické oltáre, sochy, náhrobné tabule, náhrobky, kalichy, zvony a podobne. Fresky z roku 1317 znázorňujú korunováciu kráľa Karola Róberta. Je tu taktiež najstaršia známa románska plastika na Slovensku - Leo albus.
Ďalej sa tu nachádza neskoro renesančný biskupský palác z roku 1652 s barokovou úpravou, hodinová veža z roku 1739 a budova seminára, pôvodne gotická, neskôr renesančne a barokovo upravená, (v prípade časových možností výlet na Spišský hrad – bude sa riešiť na mieste podľa záujmu),
O 15.00 – modlitba Korunky Božieho Milosrdenstva, o 16.00 hod. - prednáška o sv. Filoméne

17.00 - ruženec - fatimské večeradlo, procesia mestom s obrazom sv. Filomény

18.00 - slávnostná sv. omša, počas ktorej bude prijímanie nových členov
Arcibratstva
Po sv. omši modlitba ruženca k sv. Filoméne, litánie, uctievanie relikvie
sv. Filomény a pomazanie olejom sv. Filomény
odchod v neskorých večerných hod., návrat do Topolčian cca o 1.30 hod. , do Bratislavy cca o 3.30 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Nepovinné príplatky:

Doplatok v 2 posteľovej izbe na osobu: 15€
Raňajky: 5,50€