CK Tar-Tour

Spišská Kapitula

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Česko Poľsko Rakúsko Rusko Slovensko Taliansko

Coronavírus


Milí priatelia

ďakujeme vám za prejavenú dôveru a trpezlivosť v týchto extrémne náročných časoch, v ktorých sme aj my doteraz museli pozastaviť všetky naplánované cesty až do 20.7.2020

Dňa 20.4.2020 Úrad vlády SR ohlásil postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré však ani v jednej zo štyroch fáz nespomína zmiernenie opatrení priamo ovplyvňujúcich služby cestovných kancelárií.

S blížiacim sa letným obdobím, ktoré je pre cestovní kancelárie najvýznamnejším obdobím roka, nie je vládnym návrhom riešená problematika cestovných kancelárií a ich klientov, čím pokračuje stav neistoty na ďalšie obdobie. Preto sme nútení zatiaľ len čakať, ako sa bude situácia vyvíjať a podľa vývoja budeme operatívne reagovať a následne Vás budeme informovať o spôsobe riešenia naplánovaných jednotlivých ciest v lete a na jeseň.

Ďakujeme vám za podporu a pochopenie

Ing. Štefánia Gazdová

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Spišské Podhradie - Púť ku sv. sv. Filoméne

(v pamätné dni 10.10.2020 a 11.10.2020) a na Mariánskú horu v Levoči

Doprava: autobusom

Slovensko

Cena zájazdu: 78 €
  1. Termín zájazdu: 10.08. - 12.08. 2020

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy o 7.00hod., na obed príchod do Levoče, návšteva Mariánskej hory. Je to jedno z najstarších a najvýznamnejších pútnických miest na Slovensku. Kaplnka na Mariánskej hore bola výrazom vďaky Spišiakov za ich záchranu na tomto mieste počas tatárskeho vpádu v rokoch 1241 - 1242. Práve tu sa obyvatelia mesta zachránili pred Tatármi v opevnenom hradisku. Na pamiatku tejto udalosti si postavili kaplnku na kopci pod hradiskom, kde konali každoročne ďakovné procesie spolu s obyvateľmi susedných obcí. Takto vznikla prvá pútnická tradícia. O rozvoj mariánskeho kultu sa pričinili minoriti, ktorí si založili v prvej polovici 14. storočia v Levoči kláštor. V roku 1984 bol kostol povýšený na malú baziliku. Ubytovanie v penzióne v Spišskom Podhradí a od 16.00 hod. začína program stretnutia ctiteľov sv. Filomény.

o 16.00 hod. – Prednáška o sv. Filoméne,

o17.00 hod. – modlitba sv. ruženca

o17.45. Vzývanie Ducha svätého ,

o 18.00 sv. omša

o19.30 - uctievanie relikvie sv. Filomény spojené s pomazaním olejom sv. Filomény, nocľah.

2. deň

Doobeda prehliadka Spišskej Kapituly - je cirkevným mestečkom, ležiacim na kopci a vyvinula sa v 12. storočí okolo kostola. Spišská Kapitula je mestskou pamiatkovou rezerváciou. Dominantnou stavbou je neskororománska katedrála sv. Martina z rokov 1245-1273 s dvoma vežami. Katedrála má mimoriadne cenný interiér - najmä gotické oltáre, sochy, náhrobné tabule, náhrobky, kalichy, zvony a podobne. Fresky z roku 1317 znázorňujú korunováciu kráľa Karola Róberta. Je tu taktiež najstaršia známa románska plastika na Slovensku - Leo albus.
Ďalej sa tu nachádza neskoro renesančný biskupský palác z roku 1652 s barokovou úpravou, hodinová veža z roku 1739 a budova seminára, pôvodne gotická, neskôr renesančne a barokovo upravená, (v prípade časových možností výlet na Spišský hrad – bude sa riešiť na mieste podľa záujmu),
O 15.00 – modlitba Korunky Božieho Milosrdenstva, o 16.00 hod. - prednáška o sv. Filoméne

17.00 - ruženec - fatimské večeradlo, procesia mestom s obrazom sv. Filomény

18.00 - slávnostná sv. omša, počas ktorej bude prijímanie nových členov
Arcibratstva
Po sv. omši modlitba ruženca k sv. Filoméne, litánie, uctievanie relikvie
sv. Filomény a pomazanie olejom sv. Filomény
odchod v neskorých večerných hod., návrat do Topolčian cca o 1.30 hod. , do Bratislavy cca o 3.30 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Nepovinné príplatky:

Doplatok v 2 posteľovej izbe na osobu: 15€
Raňajky: 5,50€