CK Tar-Tour

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Česko Poľsko Rakúsko Rusko Taliansko

Coronavírus


Milí priatelia

ďakujeme vám za prejavenú dôveru a trpezlivosť v týchto extrémne náročných časoch, v ktorých sme aj my doteraz museli pozastaviť všetky naplánované cesty až do konca roka 2020.

Uskutoční sa iba zájazd Mariazell Národná púť 19.9.2020


Dňa 20.4.2020 Úrad vlády SR ohlásil postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré však ani v jednej zo štyroch fáz nespomína zmiernenie opatrení priamo ovplyvňujúcich služby cestovných kancelárií.

S blížiacim sa letným obdobím, ktoré je pre cestovní kancelárie najvýznamnejším obdobím roka, nie je vládnym návrhom riešená problematika cestovných kancelárií a ich klientov, čím pokračuje stav neistoty na ďalšie obdobie. Preto sme nútení zatiaľ len čakať, ako sa bude situácia vyvíjať a podľa vývoja budeme operatívne reagovať a následne Vás budeme informovať o spôsobe riešenia naplánovaných jednotlivých ciest v lete a na jeseň.

Ďakujeme vám za podporu a pochopenie

Ing. Štefánia Gazdová

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria


100. výročie narodenie sv. otca Jána Pavla II. – pútnický zájazd do Poľska

Doprava: autobusom

Poľsko

Cena zájazdu: 65 €
  1. Uskutočnený zájazd: 16.05. - 17.05. 2020

Cena zahŕňa:

*doprava *1 x ubytovanie v pútnickom dome na Zebrzydowskej Kalvárii, 3 a 4 posteľové izby s vlastným sociálnym zriadením
*sprievodca
*DPH
*1 x raňajky

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy z Hlavnej železničnej stanice o 7.00 hod. zo Žiliny zo železničnej prípadne autobusovej stanice o 9.50 hod., poobede príchod do rodiska sv. Otca Jána Pavla II: do Wadowíc. – v minulosti to bolo malé provinčné mestečko ležiace na brehoch rieky Skawina. Nachádzali sa tu kasárne 12.pluku rakúskej armády, pôsobil v ňom otec sv. otca Karol Wojtyla starší . Rodina Wojtylovcov bývala vo Wadowiciach v prenajatom byte hneď vedľa chrámu. Dňa 18. V. 1920 sa tu narodil ako tretie dieťa Emílii a Karola syn Karol Wojtyla ml. Pokrstený bol vo wadowickom kostole v Kaplnke sv. rodiny. Keď sv.otec navštívil rodné mesto v r. 1979, prvé jeho kroky viedli do kostola ku krstiteľnici a povedal: „Tak tu sa to všetko začalo“. V rodnom dome sa nachádza múzeum, ktoré mapuje život sv. otca. navečer príchod na ubytovanie Zebrzydowskej Kalwárie - nazývaná je aj ako „ Poľský Jeruzalem“ a to preto, že zalesnené kopce vôkol sanktuária ukrývajú súbor sakrálnych stavieb (spolu 41 ), ktoré pripomínajú jednotlivé momenty zo života Ježiša Krista a zo života Panny Márie v Jeruzaleme a vzdialenosti medzi nimi sú takmer rovnaké ako vo Svätej Zemi.. Súčasťou pútnického areálu je kláštor Bernardínov a chrám Panny Márie Anjelskej. Chrám Panny Márie Anjelskej ukrýva kaplnku,kde sa nachádza milostivý obraz Panny Márie. Zebrzydowská Kalwária bola prvým pútnickým miestom, kam privádzal svojho syna Karol Wojtyla starší. Práve pred milostivým obrazom sv. otec Ján Pavol II. ako deväťročný chlapec po smrti matky počul slová svojho otca: „ Odteraz je ona Tvoja matka“, večer účasť na slávnostnom zakrývaní milostivého obrazu, nocľah.

2. deň

Doobeda prehliadka novovybudovaného centra Svätého Jána Pavla II. - „trvalý domov Svätého otca Jána Pavla II. " Areál zahŕňa: dom rekolekcii, pútnický dom, múzeum a konferenčné miestnosti. Srdcom areálu je chrám sv. Jána Pavla II., vyzdobený je mozaikami od jezuitského umelca Rupnika, Kaplnka relikvii sv. Otca Jána Pavla II. – v sklenenej ampulke sa nachádza krv sv. otca (dar rímskej nemocnice Gemeli), okolo Kaplnky relikvii sa vinie prstenec kaplniek zasvätených: sv. Kinge, sv. Jadwige, Panne Márii Loretánskej, Panne Márii Ludzmierzskej. Kňazská kaplnka - je napodobeninou kaplnky sv. Leonarda na Waweli, kde Karol Wojtyla slúžil svoju primičnú svätú omšu. V kaplnke sa nachádza i platňa z hrobu sv.otca z Vatikánu, presun do centra Božieho Milosrdenstva. V Kláštore Kongregácie Matky Božieho Milosrdenstva žila sv. sestra Faustína, apoštolka Božieho Milosrdenstva.V rokoch 1939 až 1940 často práve okolo kláštora prechádzal do práce mladý Karol Wojtyla do fabriky Solvay. Dnes areál kláštora (budova kláštora, kláštorná kaplnka s milostivým obrazom BM, pútnický dom, kláštorná záhrada, kláštorný cintorín) je začlenený do Sanktuária Božieho Milosrdenstva, ktoré sa stalo Svetovým centrom kultu Božieho Milosrdenstva. Súčasťou sanktuária je aj adoračná kaplnka a Bazilika Božieho Milosrdenstva. Spodnú časť baziliky tvoria národné kaplnky, medzi nimi je slovenská kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Sv. otec Ján Pavol II. v roku 2002 pri konsekrácii baziliky vyslovil vetu:„ Kto by veril tomu, že ten chlapec kráčajúci často po týchto miestach v drevákoch a v dlhom kabáte do fabriky Solvay, bude práve na tomto mieste ako pápež konsekrovať Baziliku Božieho Milosrdenstva.“ Odchod z Lagiewnik poobede, návrat do Žiliny cca o 19.0 hod., do Bratislavy cca o 22.30 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 4 €
Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €
1 posteľová izba: 10 €
2 posteľová izba : 5€ na osobu

Vstupenka a sprievodcovská služba v rodnom dome: 9 €
študenti, osoby nad 65. r.: 6 €