Fatima – Lurdy – Monako – Montserrat - Padova | CK Tar-Tour


CK Tar-Tour

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spisska Kapitula

Praha

Praha

Spisska Kapitula

Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Rakúsko Taliansko
Svaty Martin fatimska Panna Maria


Fatima – Lurdy – Monako – Montserrat - Padova

Francúzsko Portugalsko Španielsko

Cena zájazdu: od 395 do 425 €
  1. Zájazd už neaktuálny: 11.11. - 20.11. 2017

Cena zahŕňa:

Doprava autobusom, sprievodca, 5 x nocľah, 2 x raňajky, 2 x večera, DPH, poistenie insolventnosti CK, pobytové taxy

Pozor - všimnúť si!:

V prípade potreby hladkého priebehu zájazdu si CK vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu.
Zájazd sa zrealizuje za predpokladu účasti na zájazde minimálne 34 osôb

Program:

1. deň

Odchod z Popraduz parkoviska pri obchodnom dome Billa ( v blízkosti autobusovej stanice) o 4.00 hodine, z Ružomberka o 5.00 hod. zo Žiliny hlavnej železničnej stanice o 6.30 hod., z Trnavy z parkoviska pri železničnej stanici o 10.00 hod., z Bratislavy z hlavnej železničnej stanice o 11.00hod., nočný prejazd cez Rakúsko, do Talianska

2. deň

Skoro ráno príchod do Monaka, prehliadka historického jadra mesta, monacké parky a záhrady, katedrála sv. Mikuláša, kniežací palác, neskoro v noci cca o 24.00 hod.príchod do Lúrd, nocľah.

3. deň

Prehliadka mariánskeho obvodu v Lurdoch - Bazilia Nepoškvrneného počatia, Ružencová bazilika, Masabiellská jaskyňa so zázračným prameňom, večerná sviečková procesia, nocľah.

4. deň

Doobeda pobyt v Lurdoch, možnosť návštevy bazénov plnených vodou z lurdského prameňa, odchod poobede, nočný prejazd do Fatimy

5. deň

Doobeda príchod do Fatimy -prehliadka údolia Cova Iria - mariánskeho obvodu - miesta, kde sa trom malým pasáčikom, Lucii, Františkovi a Hyacinte, zjavila 13. mája v roku 1917 Panna Mária (kaplnka s milostivou sochou Panny Márie Fatimskej - Capela das Aparicoes, bazilika Panny Márie, pôsobivá rozsiahla esplenáda a chrám Svätej trojice ), nocľah

6. deň

Raňajky, krížová cesta, miesto zjavenia sa Anjela pokoja, návšteva osady Aljustrel – rodné domčeky malých vizionárov Lucie, Františka a Hyacinty ( Case dos Pastorinhos), turistickým vláčikom cesta pokračuje do Fatimy, po ceste návšteva kostolíka, kde boli deti pokrstené, večerný náboženský program pri kaplnke, nocľah.

7. deň

Odchod z Fatimy doobeda, nočný prejazd do Španielska

8. deň

Doobeda príchod na Montserrat - návšteva kláštorného komplexu na pieskovcovom masíve, charakteristickom svojou „zubatou“ líniou vrcholcov skál, na Montserraste. Pre Kataláncov je Montserrat svätyňou národnej hrdosti. Svoju históriu spätú s náboženským životom začalo toto miesto písať v časoch maurskej invázie na Pyrenejský polostrov. Približne v tom čase tu vznikli prvé pustovnícke obydlia, ktoré chránili svojich obyvateľov. Jedno z nich bolo zasvätené Panne Márii a v 11. storočí ho benediktíni rozšírili na kláštor. Neskôr tu uložili La Morenetu – Čiernu Madonu, drevenú sošku Panny Márie s Ježiškom. Úcta k Čiernej Madone sa veľmi rýchlo šírila po celom Katalánsku a Moreneta sa stala patrónkou Kataláncov. Nocľah

9. deň

Ráno cesta pokračuje cez Španielsko, nočný prejazd do Talianska

10. deň

Skoro ráno cca o 4.00 hod. príchod do Padovy, pešia prechádzka historickým centrom mesta , prehliadka chrámov , v ktorých sú uložené relikvie takých významných svätcov ako sú: sv. apoštol Lukáš, sv. apoštol Matúš, sv. Justína a sv. Anton , odchod z Padovy poobede, príchod do Bratislavy cca o 23.00 hod. – 24.00 hod. príchod do ostatných miest bude závisieť od času príchodu do BL

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Povinný príplatok za nástuné miesto:

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 22€
Miestenka v prvej polovici autobusa - do čísla 24 : 6 €
Jednoposteľová izba: 100 €
3 x večera : 33 €
3 x raňajky/spolu: 9 €