Fatima – Lurdy – Monako – Montserrat - Padova | CK Tar-Tour


CK Tar-Tour

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spisska Kapitula

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Spisska Kapitula

Česko Francúzsko Poľsko Portugalsko Rakúsko Španielsko
Svaty Martin fatimska Panna Maria


Fatima – Lurdy – Monako – Montserrat - Padova

Francúzsko Portugalsko Španielsko

Cena zájazdu: od 395 do 425 €
  1. Zájazd už neaktuálny: 11.11. - 20.11. 2017

Cena zahŕňa:

Doprava autobusom, sprievodca, 5 x nocľah, 2 x raňajky, 2 x večera, DPH, poistenie insolventnosti CK, pobytové taxy

Pozor - všimnúť si!!:

V prípade potreby hladkého priebehu zájazdu si CK vyhradzuje právo zmeniť program zájazdu.
Zájazd sa zrealizuje za predpokladu účasti na zájazde minimálne 34 osôb

Program:

1. deň

Odchod z Popraduz parkoviska pri obchodnom dome Billa ( v blízkosti autobusovej stanice) o 4.00 hodine, z Ružomberka o 5.00 hod. zo Žiliny hlavnej železničnej stanice o 6.30 hod., z Trnavy z parkoviska pri železničnej stanici o 10.00 hod., z Bratislavy z hlavnej železničnej stanice o 11.00hod., nočný prejazd cez Rakúsko, do Talianska

2. deň

Skoro ráno príchod do Monaka, prehliadka historického jadra mesta, monacké parky a záhrady, katedrála sv. Mikuláša, kniežací palác, neskoro v noci cca o 24.00 hod.príchod do Lúrd, nocľah.

3. deň

Prehliadka mariánskeho obvodu v Lurdoch - Bazilia Nepoškvrneného počatia, Ružencová bazilika, Masabiellská jaskyňa so zázračným prameňom, večerná sviečková procesia, nocľah.

4. deň

Doobeda pobyt v Lurdoch, možnosť návštevy bazénov plnených vodou z lurdského prameňa, odchod poobede, nočný prejazd do Fatimy

5. deň

Doobeda príchod do Fatimy -prehliadka údolia Cova Iria - mariánskeho obvodu - miesta, kde sa trom malým pasáčikom, Lucii, Františkovi a Hyacinte, zjavila 13. mája v roku 1917 Panna Mária (kaplnka s milostivou sochou Panny Márie Fatimskej - Capela das Aparicoes, bazilika Panny Márie, pôsobivá rozsiahla esplenáda a chrám Svätej trojice ), nocľah

6. deň

Raňajky, krížová cesta, miesto zjavenia sa Anjela pokoja, návšteva osady Aljustrel – rodné domčeky malých vizionárov Lucie, Františka a Hyacinty ( Case dos Pastorinhos), turistickým vláčikom cesta pokračuje do Fatimy, po ceste návšteva kostolíka, kde boli deti pokrstené, večerný náboženský program pri kaplnke, nocľah.

7. deň

Odchod z Fatimy doobeda, nočný prejazd do Španielska

8. deň

Doobeda príchod na Montserrat - návšteva kláštorného komplexu na pieskovcovom masíve, charakteristickom svojou „zubatou“ líniou vrcholcov skál, na Montserraste. Pre Kataláncov je Montserrat svätyňou národnej hrdosti. Svoju históriu spätú s náboženským životom začalo toto miesto písať v časoch maurskej invázie na Pyrenejský polostrov. Približne v tom čase tu vznikli prvé pustovnícke obydlia, ktoré chránili svojich obyvateľov. Jedno z nich bolo zasvätené Panne Márii a v 11. storočí ho benediktíni rozšírili na kláštor. Neskôr tu uložili La Morenetu – Čiernu Madonu, drevenú sošku Panny Márie s Ježiškom. Úcta k Čiernej Madone sa veľmi rýchlo šírila po celom Katalánsku a Moreneta sa stala patrónkou Kataláncov. Nocľah

9. deň

Ráno cesta pokračuje cez Španielsko, nočný prejazd do Talianska

10. deň

Skoro ráno cca o 4.00 hod. príchod do Padovy, pešia prechádzka historickým centrom mesta , prehliadka chrámov , v ktorých sú uložené relikvie takých významných svätcov ako sú: sv. apoštol Lukáš, sv. apoštol Matúš, sv. Justína a sv. Anton , odchod z Padovy poobede, príchod do Bratislavy cca o 23.00 hod. – 24.00 hod. príchod do ostatných miest bude závisieť od času príchodu do BL

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Povinný príplatok za nástuné miesto:

Poprad ( pri minimálnom počte 8 osôb), Ružomberok: 18 €

Žilina železničná stanica: 15 €

Trnava železničná stanica: 10 €

Bratislava hlavná železničná stanica: 0 €

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 22€
Miestenka v prvej polovici autobusa - do čísla 24 : 6 €
Jednoposteľová izba: 100 €
3 x večera : 33 €
3 x raňajky/spolu: 9 €