Medžugorie | CK Tar-Tour


CK Tar-Tour

Praha

Spisska Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Spisska Kapitula

Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Rakúsko Taliansko
Svaty Martin fatimska Panna Maria


Medžugorie

Medžugorie (Bosna a Hercegovina)

Cena zájazdu: 155 €
  1. Zájazd zrušený: 18.10. - 23.10. 2017

Cena zahŕňa:

Doprava, sprievodca, 3 x ubytovanie, 3x raňajky, DPH, poistenie insolventnosti CK

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy cca o 18.00 hod.( čas odchodu z ostatných nástupných miest bude uvedený v organizačných pokynoch, ktoré klienti dostanú 10 dní pred odchodom na zájazd ), nočný prejazd v autobuse do Bosny Hercegoviny

2. deň

Ráno príchod do Medžugoria, prehliadka mariánskeho obvodu, večera, nocľah.

3-4. deň

Náboženský program v Medžugorí

5. deň

Odchod poobede cca o 15.00 hod., nočný prejazd v autobuse

6. deň

Návrat do Bratislavy cca o 5.00 hod., čas návratu do ostatných miest bude závisieť od času návratu do BL.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Povinný príplatok za nástuné miesto:

Ubytovanie:

3 x jednoduchý penzión v Medžugorí: 2,3,4- posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením v blízkosti kostola

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 12 €
1-posteľová izba na celý pobyt: 18 €
Miestenka v prvej polovici autobusu: 6 €
3 x večera: 15 €