Medžugorie | CK Tar-Tour


CK Tar-Tour

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Spisska Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Spisska Kapitula

Praha

Česko Chorvátsko Francúzsko Litva Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Poľsko Rakúsko Španielsko Taliansko

Pri úhrade zálohy zájazdu do 31.1.2018 - 10%

Pri úhrade zálohy zájazdu do 28.2.2017 - 5%

Platí len pre autobusovú dopravu a zájazdy v roku 2018

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Medžugorie

Medžugorie (Bosna a Hercegovina)

Cena zájazdu: 155 €
  1. Zájazd zrušený: 18.10. - 23.10. 2017

Cena zahŕňa:

Doprava, sprievodca, 3 x ubytovanie, 3x raňajky, DPH, poistenie insolventnosti CK

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy cca o 18.00 hod.( čas odchodu z ostatných nástupných miest bude uvedený v organizačných pokynoch, ktoré klienti dostanú 10 dní pred odchodom na zájazd ), nočný prejazd v autobuse do Bosny Hercegoviny

2. deň

Ráno príchod do Medžugoria, prehliadka mariánskeho obvodu, večera, nocľah.

3-4. deň

Náboženský program v Medžugorí

5. deň

Odchod poobede cca o 15.00 hod., nočný prejazd v autobuse

6. deň

Návrat do Bratislavy cca o 5.00 hod., čas návratu do ostatných miest bude závisieť od času návratu do BL.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Povinný príplatok za nástuné miesto:

Ubytovanie:

3 x jednoduchý penzión v Medžugorí: 2,3,4- posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením v blízkosti kostola

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 12 €
1-posteľová izba na celý pobyt: 18 €
Miestenka v prvej polovici autobusu: 6 €
3 x večera: 15 €