Vianočné trhy Krakow - Vielička | CK Tar-Tour


CK Tar-Tour

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Spisska Kapitula

Spisska Kapitula

Praha

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.
Belgicko Česko Chorvátsko Francúzsko Holandsko Litva Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Nemecko Poľsko Rakúsko Španielsko Taliansko
Svaty Martin fatimska Panna Maria


Vianočné trhy Krakow - Vielička

Krakov - Lagievniki - Vielička

Doprava: autobusom

Poľsko

Cena zájazdu: 80 €
  1. Uskutočnený zájazd: 09.12. - 10.12. 2017

Cena zahŕňa:

Autobusová doprava, 1x ubytovanie,1x raňajky, sprievodca, DPH, poistenie insolventnosti CK

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy - Hlavná železničná stanica o 6.30 hod, z Trnavy o 7.20 hod., z Piešťan parkovisko pri OD Tesco o 8.00 hod., z Trenčína železničná stanica o 8.30 hod., z Ružomberku zo železničnej stanice o 10.45 hod., poobede cca o 13.00 hod. príchod do Krakova. Návšteva komplexu cirkevných a svetských pamiatok na vápencovom kopci Wawel ( katedrála sv. Stanislava a Václava, kráľovský palác - len exteriér) , prehliadka pokračuje peším presunom na Hlavné Námestie s historickými pamiatkami, ako sú: Sukienica (v minulosti tržnica so súknom a plátnom), renesančné klasicistické meštiacke domy a paláce. Na na tomto námestí ako aj na susedným menších námestiach sú sústredné Vianočné trhy . Pobudnutie na vianočných trhoch do večera, príchod na ubytovanie približne cca o 20.00 hod, nocľah.

2. deň

Doobeda pobyt v centre Božieho Milosrdenstva v Lagievnikach cca do 10.30hod., kto má záujem môže sa zúčastniť na slávnostnej svätej omši o 9.00 hodine v bazilike Božieho Milosrdenstva a môže sa zúčastniť prehliadky celého areálu božieho milosrdenstva so sprievodcom, na obed návšteva soľnej bane vo Vieličke (po celé stáročia sa tu ťažila kamenná soľ, ktorá bola dôležitým obchodným artiklom - poľským zlatom. Baníci dokázali z kamennej soli vytesať v hlbinách bane umelecké skvosty). Do bane sa zostupuje výťahom, ale treba použiť spolu aj cca 200 schodov, z bane sa vystupuje pomocou výťahu. Návrat do Ružomberku cca o17.30 hod, do Trenčína o 20.00 hod., do Piešťan o 20.30, do Trnavy o 21.20 hod., do Bratislavy o 22.00- 22.30 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Ceny vstupeniek (úhrada počas zájazdu) : Soľná baňa - Vielička: 85 Zl

Ubytovanie:

Ubytovanie – krakovská štvrť - Lagievniki Pútnický hotel „ Dom Duchpastierky“

Nepovinné príplatky:

Miestenka v prvej polovici autobusa: 6 €
Komplexné poistenie: 4 €