Vianočné trhy Krakow - Vielička | CK Tar-Tour


CK Tar-Tour

Praha

Spisska Kapitula

Spisska Kapitula

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Rakúsko Taliansko
Svaty Martin fatimska Panna Maria


Vianočné trhy Krakow - Vielička

Krakov - Lagievniki - Vielička

Doprava: autobusom

Poľsko

Cena zájazdu: 80 €
  1. Uskutočnený zájazd: 09.12. - 10.12. 2017

Cena zahŕňa:

Autobusová doprava, 1x ubytovanie,1x raňajky, sprievodca, DPH, poistenie insolventnosti CK

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy - Hlavná železničná stanica o 6.30 hod, z Trnavy o 7.20 hod., z Piešťan parkovisko pri OD Tesco o 8.00 hod., z Trenčína železničná stanica o 8.30 hod., z Ružomberku zo železničnej stanice o 10.45 hod., poobede cca o 13.00 hod. príchod do Krakova. Návšteva komplexu cirkevných a svetských pamiatok na vápencovom kopci Wawel ( katedrála sv. Stanislava a Václava, kráľovský palác - len exteriér) , prehliadka pokračuje peším presunom na Hlavné Námestie s historickými pamiatkami, ako sú: Sukienica (v minulosti tržnica so súknom a plátnom), renesančné klasicistické meštiacke domy a paláce. Na na tomto námestí ako aj na susedným menších námestiach sú sústredné Vianočné trhy . Pobudnutie na vianočných trhoch do večera, príchod na ubytovanie približne cca o 20.00 hod, nocľah.

2. deň

Doobeda pobyt v centre Božieho Milosrdenstva v Lagievnikach cca do 10.30hod., kto má záujem môže sa zúčastniť na slávnostnej svätej omši o 9.00 hodine v bazilike Božieho Milosrdenstva a môže sa zúčastniť prehliadky celého areálu božieho milosrdenstva so sprievodcom, na obed návšteva soľnej bane vo Vieličke (po celé stáročia sa tu ťažila kamenná soľ, ktorá bola dôležitým obchodným artiklom - poľským zlatom. Baníci dokázali z kamennej soli vytesať v hlbinách bane umelecké skvosty). Do bane sa zostupuje výťahom, ale treba použiť spolu aj cca 200 schodov, z bane sa vystupuje pomocou výťahu. Návrat do Ružomberku cca o17.30 hod, do Trenčína o 20.00 hod., do Piešťan o 20.30, do Trnavy o 21.20 hod., do Bratislavy o 22.00- 22.30 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Ceny vstupeniek (úhrada počas zájazdu) : Soľná baňa - Vielička: 85 Zl

Ubytovanie:

Ubytovanie – krakovská štvrť - Lagievniki Pútnický hotel „ Dom Duchpastierky“

Nepovinné príplatky:

Miestenka v prvej polovici autobusa: 6 €
Komplexné poistenie: 4 €