Krakov - centrum Božieho Milosrdenstva – centrum sv. Jána Pavla II.- Poľská Fatima | CK Tar-Tour


CK Tar-Tour

Praha

Spisska Kapitula

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Spisska Kapitula

Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Rakúsko Taliansko
Svaty Martin fatimska Panna Maria


Krakov - centrum Božieho Milosrdenstva – centrum sv. Jána Pavla II.- Poľská Fatima

Poľsko

Cena zájazdu: 81 €
  1. Uskutočnený zájazd: 13.10. - 14.10. 2017

Cena zahŕňa:

doprava, sprievodca, kňaz, 1 x nocľah, 1 x raňajky, poistenie insolventnosti

Program:

1. deň

Zraz účastníkov púte o 6.00 Bratislava Hlavná železničná stanica , odchod z Vištuka o 7.00 hod., na obed príchod do Krakova. Prehliadka historického centra mesta : Wawel - interiér katedrály( veľká časť katedrály je pri individuálnej prehliadke prístupná zdarma , v tomto prípade nesmie sprievodca sprevádzať po katedrále a nie sú prístupné dve veľmi pekné kaplnky , v ktorých sa nachádzajú gotické a renesančné hrobky poľských panovníkov). Vonkajšie okolie wawelského zámku so stredovekými hradbami a baštami, pešo presun bývalou kráľovskou cestou popri gotickom františkánskom kostole a popri biskupskej rezidencii na Hlavné námestie - na Starý Rynek, kde budeme obdivovať renesančnú budovu starej tržnice –Sukenice, gotickú radničnú vežu, krásny mariánsky chrám, kostol svätej Barbory a nespočetné množstvo renesančných a barokových štítom mestských palácov. Krátke osobné voľno, večer príchod do Lagiewnik do centra Božieho Milosrdenstva , ubytovanie, svätá omša , (v prípade záujmu je možné individuálne počas celej noci navštíviť adoračnú kaplnku) nocľah.

2. deň

Doobeda pobyt v centre Božieho Milosrdenstva ( stará kaplnka s milostivým obrazom Božieho milosrdenstva, kláštor Matky Božieho milosrdenstva- jeho okolie, prechod Bránou Božieho Milosrdenstva, nová bazilika Božieho Milosrdenstva s národnými kaplnkami, kláštorný cintorín, svätá omša, cca o 12.30 hodine cesta pokračuje do centra sv.Jána Pavla II. , ktorý je akýmsi trvalým domovom svätého otca Jána Pavla II., prehliadka sanktuária sv. Jána Pavla II s nádhernými mozaikami od známeho jezuitského umelca Marka Rupnika, centrálna podzemná kaplnka relikvii – v obetnom stole je vbudovaná veľká ampulka s krvou sv. otca, ktorú tomuto sanktuáriu darovala rímska nemocnica Gemeli, okolo centrálnej kaplnky sa vinie prstenec ďalších kaplniek zasvätených Panne Márii Guadalupskej, Čenstochovskej Panne Márii, Ludzmierzskej Panne Márii , kaplnka svätej Kingy a kňazská kaplnka ( napodobenina kaplnky sv. Leonarda, v ktorej slúžil v roku 1946 Karol Wojtyla primičnú sv. omšu, navečer krátka zastávka v Zakopanom – Krzeptowki –fatimské centrum – „ Poľská Fatima“ - je tu vybudovaný chrám Panny Márie Fatimskej, ktorý je vyjadrením vďaky Poliakov za záchranu ich rodáka Karola Wojtylu, sv. otca Jána Pavla II.. počas atentátu dňa 13.5.1981,návrat domov cca o 23.00 hodine.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Poistenie: Všetci klienti sú poistení poistkou a.s. v poisťovňa UNION pre prípad ochorenia v zahraničí , hospitalizácie, straty batožiny . Klienti si už nemusia inú poistku zabezpečovať. Spoločná poistka sa bude nachádzať u sprievodcu zájazdu.

Povinný príplatok za nástuné miesto:

Poprad, Ružomberok: 18 €

Banská Bystrica, Zvolen: 15 €

Žilina: 15 €

Nitra (len pri počte minimálne 12 osôb spolu za obidve nástupné miesta): 12 €

Trenčín (len pri počte minimálne 12 osôb spolu za obidve nástupné miesta): 12 €

Trnava, ONV Zeleneč na diaľnici: 10 €

Bratislava: 0 €

Ubytovanie:

Dom Duchpastierky - pútnický hotel priamo v srdci centra Božieho Milosrdenstva v Lagiewnikach, 2,3 a 4 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením. Uteráky sú k dispozícii. Na chodbách sa nachádza nádoba s horúcou vodou a na izbách sú klientom k dispozícii porciované čaje a káva.

Raňajky výber z niekoľkých druhov údenín, chlieb biely, čierny, pečivo, vianočka, praženica, párky, varené vajíčka, majonézový šalát, tvrdý syr, mäkký syr, maslo káva, čaj.

Nepovinné príplatky:

1 x večera : 7,50 €
1/1 posteľová izba za celý pobyt: 10 €
Komplexné positenie: 4 €
Skupinová prehliadka katedrály svätého Wáclava a Stanislava na Waweli so svojim sprievodcom : 3 € na os ( nie je to podmienka)