CK Tar-Tour

Spišská Kapitula

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Litva Poľsko
Svaty Martin fatimska Panna Maria


Spiš – perla medzi slovenskými regiónmi

Doprava: autobusom

Slovensko

Cena zájazdu: 225 €
  1. Uskutočnený zájazd: 10.09. - 15.09. 2022

Cena zahŕňa:

doprava, sprievodca, 4 x nocľah (3x pútnické domy a1 x penzión), 4 x raňajky, 4 x večera, DPH

Program:

Pestrosť prírody ako sú Belianske Tatry, Levočské vrchy či Pieniny a rozmanitosť kultúrno-historických pamiatok robia tento región výnimočnou oblasťou, ktorá sa vyníma i z rôznych regiónov Európy. Počas našej cesty navštívme:

1. deň

Odchod z Plaveckého Štvrtka a Lábu o 6.00 hod, z Bratislavy o 6.45 hod., na obed krátka prehliadka Spišskej Soboty, ktorá má výborne zachované stredoveké mestské jadro. Cesta pokračuje do Kežmarku - starobylé spišské mesto, ktorého historické pamiatky prekračujú hranice Slovenska. Nachádzajú sa tu dve národné kultúrne pamiatky - drevený evanjelický artikulárny kostol (vstup je spoplatnený) a Lýceum. Kežmarský hrad je jediným úplne zachovaným hradom na Spiši. Nocľah

2. deň

deň Doobeda návšteva stredovekého hradu a prehliadka skanzenu v Starej Ľubovni. Hrad s bohatou históriou i zaujímavou architektúrou zaujíma medzi hradmi na Slovensku unikátne miesto. I keď pôvodne slúžil ako strážca severnej hranice Uhorska, počas 360 rokov bol sídlom správcov zálohovaného územia časti Spiša Poľsku. Šesť rokov tu boli uschované i poľské korunovačné klenoty. V 16. a 17. st. sa hrad zmenil na veľkú renesančnú pevnosť. Prekrásna aleja v podhradí a blízky skanzen s hodnotným dreveným kostolom dotvárajú osobitnú atmosféru.
Poobede príchod do Zamagurskej obce Červený Kláštor, kde budeme obdivovať prírodnú krásu pohoria Pieniny. V rámci osobného voľna možnosť návštevy stredovekého kláštora. Rád Kamaldulov tu vytvoril v kláštore centrum vzdelanosti a slovenského národného života. Tu vznikli také skvostné diela slovenskej literatúry a filológie, ako bol prvý preklad Biblie do slovenčiny, latinsko-slovenský slovník. Tiež tu pôsobil legendárny všestranne nadaný fráter Cyprián. Spravoval tu lekáreň, ktorá patrila k najstarším v strednej Európe. Dnes je v priestoroch kláštora zriadené múzeu. Nocľah.

3. deň

Ráno pokračujeme do Litmanovej na Horu Zvir. Litmanová, dedinka, so vzácnou tradíciou. Každoročne v júli sa celá dedina sťahovala na majdany (drevené zruby, pozostávajúce z izby pre rodinu, senníka a miesta pre dobytok). Celé rodiny s deťmi aj gazdovstvom putovali do hôr, na lúky a pastviny, kde Litmanovčania kosili a pripravovali seno pre dobytok na zimu. Seno sa stávalo najdôležitejším zdrojom obživy, seno bolo chlebom, mliekom aj mäsom. Na niekoľko týždňov tak všetci vymenili život v dedine za čas strávený na svojich majdanoch, ktoré boli miestom prežitia v tomto chudobnom kraji, V izbičke jedného takéhoto dreveného zrubu – majdanu, ktorý patril rodine Vasiľa Korčáka, sa údajne od 5.8.1990 do 8.8.1995 zjavovala Panna Mária dvom dievčatám. Predstavila sa ako Nepoškvrnená čistota. Kaplnka Nepoškvrneného Počatia Presvätej Bohorodičky s celým jej areálom a prameňom na Hore Zvir v Litmanovej bolo 7. septembra 2008 vyhlásené vladykom Jánom Babjakom, prešovským arcibiskupom a metropolitom Prešovskej archieparchie miestom modlitby a mariánskej úcty, poobede príchod do Podolínca. Mesto bolo piaristami nazývané „ Atény nad Popradom“ a Podolínčania kvôli známej škole nazvali svoje mesto „ spišským Oxfordom“. Historické pamiatky mesta sú sústredené v okolí Mariánskeho námestia – renesančná zvonica, kostol a kláštor Piaristov, opevnenie, meštianske a hospodárske domy, kostol Nanebovzatia Panny Márie. Do priestorov piaristického kláštora boli internovaní v 50. rokoch kňazi a rehoľníci zo zrušených reholí, večeraná prechádzka kúpeľami Vyšné Ružbachy - preslávili sa najmä vďaka liečivým účinkom tu prítomných minerálnych vôd, ktoré tu boli známe už v 16. st. Pozoruhodnosťou sú prepadnuté travertínové kopy – ružbašské krátery, najzaujímavejším kúpeľným domom je Biely dom postavený v biedermeierovskom slohu, večera, nocľah.

4. deň

Mapovanie sakrálnych pamiatok tvoriacich Spišský Jeruzalem - komplex významných historických objektov, sústredených v okolí Spišského Podhradia. Areál Pažice s kaplnkami, kláštor sv. Martina a dóm Sv. Martina v areáli Spišskej Kapituly, areál Sivej Brady s Golgotou. Katedrála sv. Martina Žehra - prehliadka Kostola Ducha Svätého - neskoro románska sakrálna stavba z druhej polovice 13. storočia. Spišská Kapitula je v súčasnosti sídlom spišského biskupa a centrom spišskej diecézy, ktorá zahŕňa takmer celé historické územie Spiša, Liptova a Oravy. Často je označovaná aj ako malý slovenský Vatikán. Nad Spišským Podhradím sa tiahne Spišský hrad - jeden z najrozsiahlejších stredovekých hradov Európy ( Pozor !!! vzhľadom na rozsiahle rekonštrukčné práce, nie je v pláne návšteva hradu,). Spišská Nová Ves je druhým najväčším mestom Spiša. Pýšiť sa môže aj najvyššou kostolnou vežou na Slovensku. Patrí ku kostolu Nanebovzatia Panny Márie. Na námestí si môžete prezrieť miesto prianí. V Smižanoch si pozrieme moderný kostol Božieho Milosrdenstva. Výrazným architektonickým prvkom kostola sú dve 38- metrové monolitické veže. Kostol je pútnickým miestom, pri konsekrácii bol vyhlásený za diecéznu Svätyňu Božieho milosrdenstva. Nachádzajú sa tu relikvie troch svätých – apoštolov Božieho milosrdenstva, a to sv. Faustíny Kovalskej, sv. Vincenta Pallottiho a bl. Jána Pavla II. V priľahlom rehoľno-pastoračnom centre je prístupná verejnosti výstava pápežských darov z Vatikánu, ktoré dostal pápež Ján Pavol II. na svojich apoštolských cestách a časť z nich daroval Spoločnosti katolíckeho apoštolátu pri Rímskokatolíckej farnosti Smižany .Výstava je jedinou svojho druhu na Slovensku. Nocľah.

5. deň

Prehliadka historického centra Levoče - „ Najjagavejší klenot spišskej koruny“ – starobylé prevažne goticko-renesančné mesto patrí k najkrajším mestám Slovenska. Historické centrum mesta je obohnané stredovekými múrmi. Námestie Majtra Pavla patrí k najväčším stredovekým námestiam v strednej Európe. Nájdeme na ňom veľa významných meštianských domov a sakrálne stavby. Chrám sv. Jakuba – Bazilika minor (neskorogotické oltáre s dielami majstra Pavla), na námestí úpúta pôvodne gotická a renesančne upravená radnica, cesta pokračuje na mairánske pútnické miesto na Mariánsku horu, poobede návšteva kaplnky Zápoľských v Spišskom Štvrtku. Je to azda najkrajšia gotická stavba na Slovensku. Zanechal ju po sebe rod Zápoľských, jeden z významných šľachtických rodov Spiša. Kaplnka patrí k vrcholným dielam gotickej architektúry na Slovensku. Návrat cca o 22.00 hod.- 23.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Možné vstupy, ktoré sa hradia na mieste: cca od 15- 20 €

Nepovinné príplatky:

Pandemické komplexné poistenie:
70 rokov a viac: 25,60 €
Pandemické komplexné poistenie
do 70 rokov 20,60 €
1 posteľová izba: 50 €
Miestenka v prvej polovici autobusa: 10€