CK Tar-Tour

Spišská Kapitula

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.
Česko Maďarsko Rakúsko Taliansko

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2019 🚌

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 15.12.2018 - 15% zo základnej ceny zájazdu

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.12 2018 - 12% zo základnej ceny záajzdu

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.01.2019 - 10% zo základnej ceny zájazdu

Zľavy na letecké zájazdy 🛫

Pri objednávke a úhrade zájazdu do 31.12.2018 - 2% z ceny zájazdu

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Zľavu za včasný nákup a vernostnú zľavu možno spočítať

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Pútnické Taliansko

Doprava: autobusom

Taliansko

Cena zájazdu: 430 €
  1. Termín zájazdu: 12.10. - 19.10. 2019

Cena zahŕňa:

doprava, sprievodca, kňaz, 6 x nocľah, 6 x raňajky, DPH, poistenie insolventnosti

Program:

1. deň

Odchod Bratislavy z Hlavnej železničnej stanice v noci p 1.00 hod.( odchod z ostatných miest bude uvedený dodatočne ) prejazd cez Rakúsko a Taliansko v podvečer príchod na ubytovanie , nocľah.

2. deň

Doobeda príchod do Cittá di Castello, návšteva areálu kapucínskeho kláštora , kde žila a pôsobila ako abatiša a zomrela Uršula Giuliani pod rehoľným menom Veronika Giuliani. Veronika mala hlbokú úctu k ukrižovanému Ježišovi Kristovi, ktorý sa jej nakoniec dal znať vo fyzických znameniach. V roku 1694 sa jej na čele objavili rany po tŕňovej korune a neskôr päť ďalších rán na tele. Vtedajší biskup podrobil rany skúmaniu, nakoniec skonštatoval, že sa naozaj jedná o stigmy. Zomrela v r.1727, navečer návšteva svätyne sv. Františka v Lanciane - eucharistický zázrak (podľa tradície mníchovi, ktorý mal pochybnosti o skutočnej prítomnosti Krista v Eucharistii , keď povedal slová zasvätenia na sv. omši, došlo k eucharistickému zázraku), nocľah.

3. deň

Ráno návšteva kostola sv. Santo di Manopello, je tu ukrývaná vzácna relikvia – obraz tváre Ježiša Krista na plátne –„ Svätá tvár z Manopella“ – obraz je identický s obrazom tváre Ježiša Krista na Veronikinej šatke, navečer príchod na Monte San Angelo - malebné mestečko vybudované na vápencovej vyvýšenine. Prehliadka chrámu, ktorý je vybudovaný nad jaskyňou, kde sa podľa legendy v r. 493 zjavil Archanjel Michal biskupovi zo Siponta, večer príchod do S. G. Rotondo, nocľah.

4. deň

Celodenný pobyt v S.G. Rotonde s náboženským programom - v minulom storočí práve tu v kapucínskom kláštore pôsobil Páter Pio, dnes je tu vybudovaná nová bazilika s podzemnou kaplnkou, v ktorej je uložené neporušené telo tohto svätca, prehliadka múzea – starého kláštora s celou Patra Pia a tiež aj starého pôvodného kostolíka s krížom a oltárom, pri ktorom sa otec sv. Páter Pio modlieval a slúžil svätú omšu. nocľah.

5. deň

Odchod z Rotonda v doobedňajších hod., cesta pokračuje do prímorského mestečka Bari, kde sa nachádza svätyňa - Bazilika di San Nicola – Bazilika sv. Mikuláša, ktorá je vybudovaná nad hrobom sv. Mikuláša, neskoro večer príchod na ubytovanie, nocľah.

6. deň

Doobeda návšteva mariánskej svätyne v Pompejách, je to krásny chrám Panny Márie Ružencovej, kde ľudia skrze modlitby svätého ruženca pri obraze Panny Márie pompejskej získavajú celé prúdy milostí, nocľah na ceste do Lukky.

7. deň

Doobeda príchod do toskánskeho mestečka Lukka. Tu sa zoznámime s miestom spojeným so životom sv. Gemy Galgani – stigmatičkou. Keď vážne ochorela modlila sa k ctihodnému Gabrielovi Possentimu. Na jeho príhovor bola zázračne uzdravená a 8. júna 1899 dostala stigmy. Tento jav trval tri roky. Keď tento jav prestal, na miestach stigiem jej až do smrti zostali jazvy. Pochovaná je v kláštore passionistiek. Návšteva kláštora a sanktuária sv. Gemmy Galgani, odchod večer, nočný prejazd v autobuse.

8. deň

Návrat na Slovensko ( Bratislavy cca o 12.00 hod.)

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Zájazd sa zrealizuje pri minimálnom počte: 48 osôb

Poprad: 18 € ( pri minimálnom počte 6 osôb)
Ružomberok : 18 € Žilina: 15 € (nástup bude možný len pri minimálnom počte spolu za obidve nástupné miesta 8 osôb)
Banská Bystrica : 15 € Zvolen: 15 € ( len pri počte spolu za obidve nástupné miesta minimálne 8 osôb)
Nitra: 12 € (len pri počte minimálne 5 osôb)
Trenčín 12 €: (len pri počte minimálne 5 osôb)
Trnava : 10 €( pri minimálnom počte 4 osoby)
Bratislava: 0 €

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie Union: 16 €
3 x večera: 42 €
Miestenka v prvej polovici autobusa: 8 €
1 posteľová izba: 90 €