CK Tar-Tour

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.
Česko Petrohrad Poľsko Rakúsko Španielsko Taliansko

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.12.2019 - 5% zo základnej ceny zájazdu

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.1.2020 - 3% zo základnej ceny zájazdu

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Pútnické Taliansko - Zájazd pod záštitou Rodiny nepoškvrnenej

Zájazd pod záštitou Rodiny nepoškvrnenej Bologna – Loreto – Manopello – S.G.Rotondo – Monte San Angelo - Mugnano del Cardinale - Pompeje – Neapol ( Dolindo) - Cascia

Doprava: autobusom

Taliansko

Cena zájazdu: 395 €
  1. Termín zájazdu: 06.09. - 13.09. 2020

Cena zahŕňa:

Doprava zájazdovým autobusom, povolenia vjazdov , parkoviská, diaľnice, 5x ubytovanie, 5x raňajky, kňaz, sprievodca, transfer tam a naspäť do Roccaporeny , poistenie CK pre prípad insolventnosti, DPH.

Program:

1. deň

odchod z Ružomberku cca o 20.00 (odchod možno bude aj o 16.00 – ak by bola podmienka 9 hod. prestávky ) nočný prejazd cez Rakúsko do Talianska

2. deň

LORETO – bazilika ukrýva časť Máriinho domu prevezeného z Nazaretu, soška loretánskej čiernej Madony s Ježiškom. nocľah.

3. deň

MANOPELLO ,v relikviári sa na šatke sa na hlavnom oltári nachádza odtlačok zmŕtvychvstalého Krista. Zoznámenie sa s pútnickým areálom v San G. Rotondo a nocľah v S.G.Rotondo.

4. deň

po raňajkách odchod na MONTE SAN ANGELO , najznámejšie miesto kultu sv.Michaela archanjela s impozantnou podzemnou bazilikou. Poobede návrat do S.G ROTONDO - prehliadka sanktuária– sv.Páter Pio a osobné voľno. Nocľah.

5. deň

Skoro ráno o 6.30 odchod zo S. G. Rotondo S.G.Rotondo, doobeda príchod do MUGANO DEL CARDINALE- sanktuárium s pozostatkami sv.Filomény , navečer príchod do Neapola ( lNávšteva kostola sv. Jozefa staršieho – tu sa pomodlíme pri hrobe kňazaDon Dolinda Ruotola, ) , príchod na ubytovanie do Noly večer nocľah.

6. deň

Skoro ráno odchod do POMPEJÍ. Bazilika Panny Márie ružencovej, hrob blahoslaveného Bartolomea Lungiho, odchod cca o 14.00 odchod, príchod na ubytovanie večer, nocľah.

7. deň

Ráno cesta pokračuje smerom do Cascie , do jedného z najväčších pútnických miest Talianska, ktoré je spojené zo životom sv. Rity z 15. st.) – svätica je uctievaná ako patrónka beznádejných vecí. Návšteva dedinky Roccaporena, kde sa Rita narodila (rodný dom sv. Rity, kostol sv. Rity),poobede návšteva pútnického areálu v Cascii , kde sv. Rita vstúpila do kláštora, získala tu stigmy po tŕňovej korune , sv. omša, ( musí sa tu urobiť 9 hodinová prestávka pre autobus, preto sme objednali miestny autobus na presun pútnikov do Roccaporena), odchod z Cascie večer cca o 20.00 hod., nočný prejazd v autobuse

8. deň

príchod do Ružomberka cca o 15.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Nástupné miesto:
Ružomberok 18 €
Žilina, Trenčín 15 €
Nitra 13 €

pobytová taxa za všetky ubytovania spolu: 6 € (hradí sa na mieste)

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 16€
Jednoposteľová izba: 80 €
4 x večera: 58€
Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €