CK Tar-Tour

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Nemecko Rakúsko Taliansko

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Assisi – Roccaporena – Cascia – Loreto - San Marino

Doprava: autobusom

Taliansko

Cena zájazdu: 335 €
  1. Uskutočnený zájazd: 12.05. - 18.05. 2019

Cena zahŕňa:

doprava, 4 x nocľah, 4 x raňajky, 2 x večera, DPH, poistenie insolventnosti

Program:

1. deň

Odchod z Červeníka o 19.00 hod., čerpacia stanica Zeleneč o 19.40 z Bratislavy Hlavnej železničnej stanice o 20.20 hod., nočný prejazd cez Rakúsko do Talianska.

2. deň

2.deň Na obed príchod do novej časti Assisi Santa Mária degli Angeli – prehliadka pútnického areálu , ktorého jadrom je bazilika Panny Márie Anjelskej, vybudovaná je nad dvomi kaplnkami, ktoré sú úzko spojené so životom a smrťou sv. Františka. Kostolík Panny Márie Anjelskej František našiel v schátranom stave. Zamiloval si toto miesto a tu sa stretával so svojimi bratmi a tu sv. František pochopil svoje povolanie. [5]. Kaplnka dostala názov Porciunkula - znamenajúca malý úsek zeme. František nikdy nechcel, aby ju bratia vlastnili. Neďaleko Porciunculy sa nachádza kaplnka „ Transit“ - stojí na mieste , kde Svätý František zomrel 3. októbra 1226 .[Kaplnka je vyzdobená freskami, ktoré zobrazujú smrť sv. Františka a jeho pohreb. Svätá omša, nocľah v blízkosti pútnického areálu.

3. deň

Celodenná prehliadka historického centra Assisi. Prehliadka komplexu S. Francesco - pozostáva z Dolného chrámu (Chiesa Inferiore - v tejto časti sa nachádza aj hrob sv. Františka), Horného chrámu (Chiesta Superiore) a kláštora Sarco Convento. Pred nimi je Námestie sv. Františka (Piazza Inferiore a Superiore). Sakrálny komplex je jednou z najstarších gotických pamiatok na území dnešného Talianska.[ Návšteva baziliky sv. Kláry - bazilika je postavená na mieste bývalého kostola sv. Juraja, kde sa František naučil čítať a získal prvé náboženské vzdelanie. Tu boli uložené od roku 1226 do roku 1230 jeho ostatky V r. 1260 sem boli prenesené ostatky svätej Kláry a tiež sa sem do nového kláštora premiestnil rád klarisiek zo San Damiána. Prehliadku mesta ukončíme prechádzkou starobylými ulicami, námestiami a pripomenieme si miesta, spojené so životom sv. Františka, nocľah v novej časti Assisi.

4. deň

Ráno cesta pokračuje smerom do Cascie , do jedného z najväčších pútnických miest Talianska, ktoré je spojené zo životom sv. Rity z 15. st. – svätica je uctievaná ako patrónka beznádejných vecí. Návšteva dedinky Roccaporena, kde sa Rita narodila (rodný dom sv. Rity, kostol sv. Rity),poobede návšteva pútnického areálu v Cascii , kde sv. Rita vstúpila do kláštora, získala tu stigmy po tŕňovej korune , sv. omša, nocľah.

5. deň

Po raňajkách cesta pokračuje ku pútnickému miestu Loreto .Tamojší mariánsky pútnický kostol stojí na pahorku pri pobreží Jadranského mora. V bazilike nad morom sa ukrýva kaplnka nazývaná „ Domček Božej Matky“. Uctieva sa v nej loretánska Madona s Ježiškom v náručí. Podľa legendy bol tento domček (predsieň domčeka Panny Márie v Nazarete) anjelmi prenesený zo Svätej Zeme na Jadranské pobrežie - územie dnešného Chorvátska a odtiaľ do Loreta, svätá omša, navečer príchod na ubytovanie na Rimini, nocľah.

6. deň

Pobyt pri mori na Rimini, odchod v poobedňajších hod., nočný prejazd v buse

7. deň

Návrat do Bratislavy o 4.00 hod., do Červeníka cca o 5.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Povinné príplatky:

Komplexné poistenie: 16 €
Pobytová taxa: 4 €