CK Tar-Tour

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Belgicko Česko Holandsko Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Nemecko Rakúsko Rusko Taliansko

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Assisi – Roccaporena – Cascia – Loreto - San Marino

Doprava: autobusom

Taliansko

Cena zájazdu: 335 €
  1. Uskutočnený zájazd: 12.05. - 18.05. 2019

Cena zahŕňa:

doprava, 4 x nocľah, 4 x raňajky, 2 x večera, DPH, poistenie insolventnosti

Program:

1. deň

Odchod z Červeníka o 19.00 hod., čerpacia stanica Zeleneč o 19.40 z Bratislavy Hlavnej železničnej stanice o 20.20 hod., nočný prejazd cez Rakúsko do Talianska.

2. deň

2.deň Na obed príchod do novej časti Assisi Santa Mária degli Angeli – prehliadka pútnického areálu , ktorého jadrom je bazilika Panny Márie Anjelskej, vybudovaná je nad dvomi kaplnkami, ktoré sú úzko spojené so životom a smrťou sv. Františka. Kostolík Panny Márie Anjelskej František našiel v schátranom stave. Zamiloval si toto miesto a tu sa stretával so svojimi bratmi a tu sv. František pochopil svoje povolanie. [5]. Kaplnka dostala názov Porciunkula - znamenajúca malý úsek zeme. František nikdy nechcel, aby ju bratia vlastnili. Neďaleko Porciunculy sa nachádza kaplnka „ Transit“ - stojí na mieste , kde Svätý František zomrel 3. októbra 1226 .[Kaplnka je vyzdobená freskami, ktoré zobrazujú smrť sv. Františka a jeho pohreb. Svätá omša, nocľah v blízkosti pútnického areálu.

3. deň

Celodenná prehliadka historického centra Assisi. Prehliadka komplexu S. Francesco - pozostáva z Dolného chrámu (Chiesa Inferiore - v tejto časti sa nachádza aj hrob sv. Františka), Horného chrámu (Chiesta Superiore) a kláštora Sarco Convento. Pred nimi je Námestie sv. Františka (Piazza Inferiore a Superiore). Sakrálny komplex je jednou z najstarších gotických pamiatok na území dnešného Talianska.[ Návšteva baziliky sv. Kláry - bazilika je postavená na mieste bývalého kostola sv. Juraja, kde sa František naučil čítať a získal prvé náboženské vzdelanie. Tu boli uložené od roku 1226 do roku 1230 jeho ostatky V r. 1260 sem boli prenesené ostatky svätej Kláry a tiež sa sem do nového kláštora premiestnil rád klarisiek zo San Damiána. Prehliadku mesta ukončíme prechádzkou starobylými ulicami, námestiami a pripomenieme si miesta, spojené so životom sv. Františka, nocľah v novej časti Assisi.

4. deň

Ráno cesta pokračuje smerom do Cascie , do jedného z najväčších pútnických miest Talianska, ktoré je spojené zo životom sv. Rity z 15. st. – svätica je uctievaná ako patrónka beznádejných vecí. Návšteva dedinky Roccaporena, kde sa Rita narodila (rodný dom sv. Rity, kostol sv. Rity),poobede návšteva pútnického areálu v Cascii , kde sv. Rita vstúpila do kláštora, získala tu stigmy po tŕňovej korune , sv. omša, nocľah.

5. deň

Po raňajkách cesta pokračuje ku pútnickému miestu Loreto .Tamojší mariánsky pútnický kostol stojí na pahorku pri pobreží Jadranského mora. V bazilike nad morom sa ukrýva kaplnka nazývaná „ Domček Božej Matky“. Uctieva sa v nej loretánska Madona s Ježiškom v náručí. Podľa legendy bol tento domček (predsieň domčeka Panny Márie v Nazarete) anjelmi prenesený zo Svätej Zeme na Jadranské pobrežie - územie dnešného Chorvátska a odtiaľ do Loreta, svätá omša, navečer príchod na ubytovanie na Rimini, nocľah.

6. deň

Pobyt pri mori na Rimini, odchod v poobedňajších hod., nočný prejazd v buse

7. deň

Návrat do Bratislavy o 4.00 hod., do Červeníka cca o 5.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Povinné príplatky:

Komplexné poistenie: 16 €
Pobytová taxa: 4 €