CK Tar-Tour

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Spišská Kapitula

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Belgicko Česko Francúzsko Holandsko Nemecko Poľsko Rakúsko Rusko Taliansko

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2019 🚌

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.12 2018 - 12% zo základnej ceny záajzdu

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.01.2019 - 10% zo základnej ceny zájazdu

Zľavy na letecké zájazdy 🛫

Pri objednávke a úhrade zájazdu do 31.12.2018 - 2% z ceny zájazdu

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Zľavu za včasný nákup a vernostnú zľavu možno spočítať

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Putovanie za svätou Zdislavou – patrónka rodín

Brno - Jablonné v Podještědí – Lemberk - Křižanov

Doprava: autobusom

Česko

Cena zájazdu: 160 €
  1. Termín zájazdu: 10.05. - 12.05. 2019

Cena zahŕňa:

doprava, 2 x nocľah, 2 x raňajky, sprievodca, poistenie insolventnosti, DPH

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy z Hlavnej železničnej stanice o 7.00 hod., zastávka v kostole sv. Jána pri Kláštore minoritov v Brne . V ambite je pochovaný otec sv. Zdislavy , pán Přibyslav. Pribyslav – bol v službách kráľa Vácalva I. Zastával na Morave funkciu správcu brnenského hradu a iných blízkych hradov. Mal hlboký vzťah k minoritom, ktorým daroval aj veľké časti pozemkov .V roku 1251 , keď zomrel, minoriti považovali za česť, aby bol práve tu pochovaný. Poobede cca o 17 .00 hod. príchod do Jablonného v Podještědí , ubytovanie , nocľah.

2. deň

Celodenný pobyt v Jablonnom v Podještědí a na zámku v Lemberku. Kláštor dominikánov pri kostole sv. Vavřinca a sv. Zdislavy bol založený okolo roku 1250 majiteľom tunajšieho panstva - pánom na hrade Lemberk pánom Havlom a jeho manželkou, Zdislavou. Založili kláštor pre kazateľský rád sv. Dominika. Tento rád si pani Zdislava zvlášť zamilovala a horlivo s ním spolupracovala ako dominikánska laička. Zdislava je jedna z prvých horlivých spolupracovníčok Dominikových synov a dcér na celom svete. Zomrela v Lemberku a pochovaná bola v kostole sv. Vavrinca v Jablonnom v Podještědí, nocľah

3. deň

Ráno svätá omša v bazilike, odchod z Jablonného pred obedom, po ceste krátka zastávka na Vysočine v Kŕižanove - tu si pripomenieme, že v 13. st. sa tu nachádzal hrad, kde sa narodila sv. Zdislava . Bola dcérou pána Přibyslava a kňažnej Sibyly (dvorná dáma kráľovnej Kunhuty). Románsko gotický chrám sv. Václava a sv. Zdislavy (zachovaná časť portálu a zvonica z 13 st.), upravené hlavné námestie, kde v roku 2005 bola slávnostne inštalovaná socha sv. Zdislavy . Návrat do Bratislavy cca 21.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Výdaje, ktoré sa hradia na mieste:
*Vstupenka reprezentačný okruh na hrade Lemberk: do 65 r. 5 € , nad 65 rokov: 3,80 €
hospodárske časti zámku Lemberk: do 65 rokov: 3,50 € nad 65 rokov: 2,50 €

*Odborný sprievodca v kostole a kláštore v Jablonnom v Podještědí : cca 3-4 € (bude to závisieť od počtu osôb)

Ubytovanie:

2 x kláštor a penzion - 3, 4 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 6€
Miestenka v prvej polovici autobusa: 6 €
2 posteľová izba na 1osobu spolu na 2 noci : 14 €
1 posteľová izba spolu na 2 noci : 28 €