CK Tar-Tour

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Spišská Kapitula

Praha

Belgicko Česko Francúzsko Holandsko Nemecko Poľsko Rakúsko Rusko Taliansko

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2019 🚌

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.12 2018 - 12% zo základnej ceny záajzdu

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.01.2019 - 10% zo základnej ceny zájazdu

Zľavy na letecké zájazdy 🛫

Pri objednávke a úhrade zájazdu do 31.12.2018 - 2% z ceny zájazdu

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Zľavu za včasný nákup a vernostnú zľavu možno spočítať

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Monako - Lurdy - zastávka pri mori

Doprava: autobusom

Francúzsko

Cena zájazdu: 358 €
  1. Termín zájazdu: 30.07. - 05.08. 2019

Cena zahŕňa:

doprava, 3 x ubytovanie, 3 x raňajky, sprievodca, DPH, poistenie CK pre prípad insolventnosti

Program:

1. deň

Odchod zo Slovenska doobeda cca o 10.00 hod., nočný prejazd v autobuse cez Rakúsko a Taliansko.

2. deň

Skoro ráno príchod do Monaka, prechádzka monackými parkami a záhradami a prechádzka historickým centrom hlavného mesta štátu Monako, Monaka - kniežací palác, stredoveké hradby, oceánografické múzeum, katedrála svätého Mikuláša ( sú tu pochovaní členovia kniežacej rodiny) v rámci osobného voľna možnosť navštíviť časť Monaka - Monte Carlo s povestným kasínom, neskoro v noci príchod do Lúrd, nocľah.

3. deň

Celodenný pobyt v Lurdoch, zoznámenie sa s mariánskym obvodom - Bazilika nepoškvrneného počatia, Ružencová bazilika, jaskyňa zjavenia, podzemná bazilika Pia X., účasť na večernom sviečkovom sprievode, nocľah.

4. deň

Celodenný pobyt v Lurdoch, kto bude mať záujem, môže navštíviť bazény plnené vodou z lurdského prameňa, eucharistický sprievod- procesia so sviatosťou oltárnou - počas nej bolo doteraz zaznamenaných najviac zázračne uzdravených osôb, večerný sviečkový sprievod, nocľah.

5. deň

Odchod z Lúrd doobeda, nočný prejazd do Talianska

6. deň

Ráno príchod do Bibione, pobyt v letovisku pri mori cca do 16.00 hod, príchod do Bratislavy skoro ráno cca o 24.00 hod., do Trnavy cca o 1.00 hod., čas príchodu do ostatných miest bude záležať od času príchodu do Bratislavy

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Príplatok za nástupné miesto:
Ružomberok: 18€
Zvolen : 15 €
Nitra : 13€
Trnava : 10 €
Čerpacia stanica Zeleneč na diaľnici: 10 €
Bratislava: bez príplatku

Zájazd sa zrealizuje pri minimálnom počte 40 osôb

Nepovinné príplatky:

Miestenka na sedadlo v prvej polovici autobusa: 7 €
2 x večera spolu : 12 €