CK Tar-Tour

Praha

Praha

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Belgicko Česko Francúzsko Holandsko Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Nemecko Poľsko Portugalsko Rakúsko Rusko Španielsko Taliansko

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Zľavu za včasný nákup a vernostnú zľavu možno spočítať

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Salzburg a Zámky ľudovíta Bavorského

Doprava: autobusom

Nemecko Rakúsko

Cena zájazdu: 245 €
  1. Termín zájazdu: 04.07. - 07.07. 2019

Cena zahŕňa:

doprava, sprievodca, 3 x nocľah s raňajkami, DPH, poistenie insolventnosť

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy cca o 5.00 hodine, poobede príchod do Salzburgu, pre veľký počet cirkevných inštitúcii a sakrálnych stavieb je tiež prezývaný aj " Nemecký Rím". Na Dámskom námestí sa nachádza impozantný Dóm, arcibiskupský palác, na Rezidenz Platz upúta baroková Neptúnová fontána a bývalá biskupská rezidencia. Malebnými uličkami sa dá dostať ku Mozartovmu rodnému domu. Rozľahlý a zaujímavý je areál starého opátstva sv. Petra, ku ktorému patrí zaujímavý starý cintorín, barokový univerzitný kostol je zasvätený svätcom -patrónom jednotlivých fakúlt univerzity, veľkolepý zámok Mirabell - bol postavený arcibiskupom Dietrichom, dnes súži na kultúrne účely, krásna je záhrada a park obklopujúce palác. Celému historickému centru mesta dominuje hradný areál, ktorý sa radí k najväčším pevnostným systémom v Európe. Nocľah.

2. deň

Doobeda návšteva zámku Neuschwanstein, najslávnejší zo všetkých stavieb, ktoré dal postaviť kráľ Ľudovít II. Jeho jedinečná poloha na skale nad sútokom Pöllatschlucht s výhľadom na hory nemohla byť vybratá dramatickejšie. Výzdoba interiéru je založená na nemeckých rytierskych legendách a hudobnom myšlienkovom svete Richarda Wágnera. Poobede návšteva jedného z najkrajších v rokokovom štýle vyzdobených kostolov v Európe ,,Wieskirche ( UNESCO), návrat na ubytovanie večer, nocľah

3. deň

Ráno návšteva barokového chrámu pri benediktinskom opátstve v Etalle. Je to najrozsiahlejší kláštorný areál v alpských oblastiach, dnes jeho súčasťou je škola, internát, farma, pivovar a likérka. Cesta vedie na zámok v Linderhofe, je najmenší zo zámkov postavených kráľom Ľudovítom II. Ľudovít II. získal od svojho otca horáreň , ktorú dal prestavať. Drevený interiér bol obložený kamennými fasádami. Hoci Linderhof je oveľa menší než zámok vo Versailles, je zrejmé, že tento zámok bol jeho inšpiráciou. Zrkadlová sieň bola využívaná kráľom ako obývacia izba, kde čítal a pozoroval odraz svetla sviečok v zrkadlách. Veľmi zaujímavá je parková architektúra a ďalšie priľahlé stavby, z ktorých zaujme umelá jaskyňa, ktorú Ľudovít využíval ako kulisu, pri predstaveniach Wágnerových opier. Nocľah

4. deň

Doobeda návšteva ostrova Herrenchiemsee na jazere Chiemsee, ktoré je najväčším jazerom v Nemecku. Domáci mu nepovedia inak ako "Bavorské More". Uprostred ostrova Herrenchiemsee leží zámok, ktorý vo svojej neskutočnej nádhere prekonáva svoj vzor - zámok vo Versialles. Zaujímavé sú prepychové komnaty, zrkadlová sála a nádherné záhrady, návrat do Bratislavy cca o 21.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Ceny vstupeniek lístkov na prepravný čln spolu : cca 50€

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 8 €
Miestenka v prvej polovici autobusu: 7 €