CK Tar-Tour

Spišská Kapitula

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Belgicko Česko Francúzsko Holandsko Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Nemecko Poľsko Portugalsko Rakúsko Rusko Španielsko Taliansko

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Zľavu za včasný nákup a vernostnú zľavu možno spočítať

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Púť s Rádiom Lumen do Krakova a po stopách sestry Faustíny

Lagiewniki - mesto Krakov – Čenstochová – Licheň –Swinice Warckie – Glogowiec - Plock

Doprava: autobusom

Poľsko

Cena zájazdu: 278 €
  1. Termín zájazdu: 01.05. - 05.05. 2019

Cena zahŕňa:

Doprava, 4 x nocľah pútnické domy 3 a 4 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením, DPH, 2 x raňajky, 2 x večera, poistenie insolventnosti, sprievodca

Program:

1. deň

Odchod: z Bratislavy o 6.30 hod., Motorest Zeleneč o 7.15 hod., z Trnavy (len pri minimálnom počte 3 osoby) o 8.00 hod., z Nitry (len pri minimálnom počte 3 osoby) o 8.45 hod., zo Zvolena ( len pri minimálnom počte 3 osoby) 10.15 hod – 10.30hod., z Ružomberka zo železničnej stanice 11.30 hod. Poobede príchod do Čenstochovej - národná svätyňa Poľska, kaplnka s milostivým obrazom Panny Márie - Kráľovnej Poľska, prehliadka pútnického areálu, ktorý svojimi hradbami, za ktorými sa ukrýva veľké množstvo sakrálnych stavieb, pôsobí ako pevnosť , účasť na miestnej sv. omši, nocľah.

2. deň

Ráno cesta pokračuje do Lichne, zastávka v kostole sv. Kazimíra a sv. Faustíny vo Swiniciach Warckich (tu bola Helena Kovalská pokrstená), Glogowiec – rodný dom Heleny, poobede príchod do mariánskej svätyne v Lichni, toto miesto sa radí k najvýznamnejším pútnickým miestam Poľska. Sláva tohto miesta sa začala šíriť od roku 1836, kedy bol vo farskom kostole sv. Doroty inštalovaný zázračný obraz Panny Márie, ktorý je dnes umiestnený v novovybudovanom najväčšom chráme Poľska. Chrám je určitou napodobeninou chrámu sv. Petra v Ríme, nocľah v Lichni.

3. deň

Doobeda pobyt v Lichni, pred obedom cesta pokračuje do Plocka – v minulosti aj hlavné mesto Poľska. Návšteva kongregácie - kláštor, kam bola sestra Faustína premiestnená v roku 1930 z Varšavy. Určitú dobu tu pracovala ako pomocníčka v kláštornej pekárni . V prvú nedeľu veľkého pôstu 22.2.1931 mala vo svojej izbe zjavenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Dnes sa nad týmto miestom buduje rozľahlá bazilika Božieho Milosrdenstva . Možno zotrvať presne nad miestom, kde mala sv. Faustína videnie a kde počula od Ježiša Krista slová, ktoré vysvetľovali zmysel bieleho a červeného lúča, ktoré vychádzali z jeho srdca. Neskôr večer príchod do ohniska úcty Božieho Milosrdenstva do Krakova – Lagievniki.

4. deň

Doobeda účasť na náboženskom programe - Národná púť s rádiom Lumen, navečer cca o 17.00 hod., kto bude mať záujem môže sa zúčastniť večernej prehliadky historického centra Krakova (Hlavné námestie, Sukenica, Mariánsky chrám ), kto nebude mať záujem o prehliadku mesta Krakov, môže zostať v centre Božieho Milosrdenstva, nocľah ( aj druhý nocľah je na tom istom mieste v Lagiewnikach v centre Božieho Milosrdenstva).

5. deň

Doobeda pobyt v centre Božieho Milosrdenstva , účasť na miestnej sv. omši, na obed prehliadka novovybudovaného centra Svätého otca Jána Pavla II. - " trvalý domov Svätého otca Jána Pavla II ", areál zahŕňa: dom rekolekcii, pútnický dom, konferenčné miestnosti. Srdcom areálu je chrám sv. Jána Pavla II,, kaplnka relikvie sv. Otca Jána Pavla II. - v sklenenej ampulke sa nachádza krv sv. otca (dar z rímskej nemocnice Gemeli), okolo Kaplnky relikvii sa vinie prstenec kaplniek zasvätených: sv. Kinge, sv. Jadwige, Panne Márii Loretánskej, Panne Márii Ludzmierzskej, Kňazská kaplnka - je napodobeninou kaplnky sv. Leonarda v Krakove na Waweli, kde slúžil svoju primičnú svätú omšu Karol Wojtyla, v tejto kaplnke sa nachádza platňa z hrobu sv. otca Jána Pavla II. z Vatikánu. Návrat do Ružomberku cca o 17.00 hod., do Zvolena cca o 18.00 hod, Nitry cca 19.30 hod., do Trnavy cca o 20.30, Bratislavy cca o 21.30 hod. – 22.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Zájazd sa zrealizuje pri minimálnom počte osôb 38

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 10 €
príplatok za 1/2 posteľovú izbu: 10 € na osobu a celý pobyt
príplatok za 1/1: 25 €
Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €