CK Tar-Tour

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Spišská Kapitula

Belgicko Česko Francúzsko Holandsko Nemecko Poľsko Rakúsko Rusko Taliansko

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2019 🚌

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.12 2018 - 12% zo základnej ceny záajzdu

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.01.2019 - 10% zo základnej ceny zájazdu

Zľavy na letecké zájazdy 🛫

Pri objednávke a úhrade zájazdu do 31.12.2018 - 2% z ceny zájazdu

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Zľavu za včasný nákup a vernostnú zľavu možno spočítať

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Púť s Rádiom Lumen do Krakova a po stopách sestry Faustíny

Lagiewniki - mesto Krakov – Čenstochová – Licheň –Swinice Warckie – Glogowiec - Plock

Doprava: autobusom

Poľsko

Cena zájazdu: 278 €
  1. Termín zájazdu: 01.05. - 05.05. 2019

Cena zahŕňa:

Doprava, 4 x nocľah pútnické domy 3 a 4 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením, DPH, 2 x raňajky, 2 x večera, poistenie insolventnosti, sprievodca

Program:

1. deň

Odchod: z Bratislavy o 6.30 hod., Motorest Zeleneč o 7.15 hod., z Trnavy (len pri minimálnom počte 3 osoby) o 8.00 hod., z Nitry (len pri minimálnom počte 3 osoby) o 8.45 hod., zo Zvolena ( len pri minimálnom počte 3 osoby) 10.15 hod – 10.30hod., z Ružomberka zo železničnej stanice 11.30 hod. Poobede príchod do Čenstochovej - národná svätyňa Poľska, kaplnka s milostivým obrazom Panny Márie - Kráľovnej Poľska, prehliadka pútnického areálu, ktorý svojimi hradbami, za ktorými sa ukrýva veľké množstvo sakrálnych stavieb, pôsobí ako pevnosť , účasť na miestnej sv. omši, nocľah.

2. deň

Ráno cesta pokračuje do Lichne, zastávka v kostole sv. Kazimíra a sv. Faustíny vo Swiniciach Warckich (tu bola Helena Kovalská pokrstená), Glogowiec – rodný dom Heleny, poobede príchod do mariánskej svätyne v Lichni, toto miesto sa radí k najvýznamnejším pútnickým miestam Poľska. Sláva tohto miesta sa začala šíriť od roku 1836, kedy bol vo farskom kostole sv. Doroty inštalovaný zázračný obraz Panny Márie, ktorý je dnes umiestnený v novovybudovanom najväčšom chráme Poľska. Chrám je určitou napodobeninou chrámu sv. Petra v Ríme, nocľah v Lichni.

3. deň

Doobeda pobyt v Lichni, pred obedom cesta pokračuje do Plocka – v minulosti aj hlavné mesto Poľska. Návšteva kongregácie - kláštor, kam bola sestra Faustína premiestnená v roku 1930 z Varšavy. Určitú dobu tu pracovala ako pomocníčka v kláštornej pekárni . V prvú nedeľu veľkého pôstu 22.2.1931 mala vo svojej izbe zjavenie zmŕtvychvstalého Ježiša Krista. Dnes sa nad týmto miestom buduje rozľahlá bazilika Božieho Milosrdenstva . Možno zotrvať presne nad miestom, kde mala sv. Faustína videnie a kde počula od Ježiša Krista slová, ktoré vysvetľovali zmysel bieleho a červeného lúča, ktoré vychádzali z jeho srdca. Neskôr večer príchod do ohniska úcty Božieho Milosrdenstva do Krakova – Lagievniki.

4. deň

Doobeda účasť na náboženskom programe - Národná púť s rádiom Lumen, navečer cca o 17.00 hod., kto bude mať záujem môže sa zúčastniť večernej prehliadky historického centra Krakova (Hlavné námestie, Sukenica, Mariánsky chrám ), kto nebude mať záujem o prehliadku mesta Krakov, môže zostať v centre Božieho Milosrdenstva, nocľah ( aj druhý nocľah je na tom istom mieste v Lagiewnikach v centre Božieho Milosrdenstva).

5. deň

Doobeda pobyt v centre Božieho Milosrdenstva , účasť na miestnej sv. omši, na obed prehliadka novovybudovaného centra Svätého otca Jána Pavla II. - " trvalý domov Svätého otca Jána Pavla II ", areál zahŕňa: dom rekolekcii, pútnický dom, konferenčné miestnosti. Srdcom areálu je chrám sv. Jána Pavla II,, kaplnka relikvie sv. Otca Jána Pavla II. - v sklenenej ampulke sa nachádza krv sv. otca (dar z rímskej nemocnice Gemeli), okolo Kaplnky relikvii sa vinie prstenec kaplniek zasvätených: sv. Kinge, sv. Jadwige, Panne Márii Loretánskej, Panne Márii Ludzmierzskej, Kňazská kaplnka - je napodobeninou kaplnky sv. Leonarda v Krakove na Waweli, kde slúžil svoju primičnú svätú omšu Karol Wojtyla, v tejto kaplnke sa nachádza platňa z hrobu sv. otca Jána Pavla II. z Vatikánu. Návrat do Ružomberku cca o 17.00 hod., do Zvolena cca o 18.00 hod, Nitry cca 19.30 hod., do Trnavy cca o 20.30, Bratislavy cca o 21.30 hod. – 22.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Zájazd sa zrealizuje pri minimálnom počte osôb 38

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 10 €
príplatok za 1/2 posteľovú izbu: 10 € na osobu a celý pobyt
príplatok za 1/1: 25 €
Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €