CK Tar-Tour

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Spišská Kapitula

Belgicko Česko Francúzsko Holandsko Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Nemecko Portugalsko Rakúsko Rusko Španielsko Taliansko

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.03.2019 - 5% zo základnej ceny zájazdu

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Zľavu za včasný nákup a vernostnú zľavu možno spočítať

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Sv. Zdislava –Moravská Fatima – sv. Filoména - sv. Václav

Jablonné v Podještědí – Lemberk – Koclířov – Stará Boleslav

Doprava: autobusom

Česko

Cena zájazdu: 160 €
  1. Termín zájazdu: 10.05. - 12.05. 2019

Cena zahŕňa:

doprava, 2 x nocľah, 2 x raňajky, sprievodca, poistenie insolventnosti, DPH

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy z Hlavnej železničnej stanice o 6.00 hod., cca o 10.00 hod. príchod do Kocliřova - do obce, ležiacej v malebnom údolí, ktoré sa nachádza asi 5 km do Svitav. Na miernom návrší sa nachádza bývalý kláštor redemptoristov, postavený v polovici 19. st. Už takmer dvadsať rokov je areál kláštora sídlom Českomoravskej Fatimy a stal sa významným mariánskym pútnickým miestom v Čechách. Koclířovský areál je národným centrom Svetového apoštolátu Fatimy a pripomína zjavenie Panny Márie v portugalskej Fatime v roku 1917. Okrem mariánskej svätyne sa v Koclířóve na cintoríne nachádza najznámejšie miesto úcty ku sv. Filoméne v Čechách, kostol sv. Jakuba staršieho a sv. Filomény. Veľkým ctiteľom sv. Filomény bol aj arský farár, sv. Ján Mária Vianney.V opevnení cintorína je vybudovaná krížová cesta vo výklenkoch, kde sú zachytené výjavy zo života sv. Filomény. Navečer cca o 18 .00 hod. príchod do Jablonného v Podještědí , ubytovanie , nocľah.

2. deň

Celodenný pobyt v Jablonnom v Podještědí a na zámku v Lemberku. Kláštor dominikánov pri kostole sv. Vavřinca a sv. Zdislavy bol založený okolo roku 1250 majiteľom tunajšieho panstva - pánom na hrade Lemberk pánom Havlom a jeho manželkou, Zdislavou. Založili kláštor pre kazateľský rád sv. Dominika. Tento rád si pani Zdislava zvlášť zamilovala a horlivo s ním spolupracovala ako dominikánska laička. Zdislava je jedna z prvých horlivých spolupracovníčok Dominikových synov a dcér na celom svete. Zomrela v Lemberku a pochovaná bola v kostole sv. Vavrinca v Jablonnom v Podještědí, nocľah

3. deň

Ráno odchod do Starej Boleslavi, návšteva mariánskeho pútnického chrámu, ktorý ukrýva veľkú vzácnosť - Paládium zemi českej - podľa legendy je to pôvodný medajlonik patriaci sv. Václavovi, na ktorom je vyobrazená Panna Mária s dieťatkom. Návšteva románsko - gotických chrámov sv. Klimenta a sv. Václava – nachádzajú sa na mieste, kde bol na príkaz knežaťa Boleslava zavraždený jeho brat knieža Václav v r. 929. Jeho matka Drahomíra ho tu nechala pochovať a ľudia si ho začali hneď uctievať ako svätého.Václav pochádzal z rodu Přmyslovcov, bol vnukom svätej Ľudmily, ktorú pokrstil na Velehrade sv. Metod. Ona priviedla mladého Václava ku zbožnosti. Návrat do Bratislavy ccca o 20.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Výdaje, ktoré sa hradia na mieste:
*Vstupenka reprezentačný okruh na hrade Lemberk: do 65 r. 5 € , nad 65 rokov: 3,80 €
hospodárske časti zámku Lemberk: do 65 rokov: 3,50 € nad 65 rokov: 2,50 €

*Odborný sprievodca v kostole a kláštore v Jablonnom v Podještědí : cca 3-4 € (bude to závisieť od počtu osôb)

Ubytovanie:

2 x kláštor a penzion - 3, 4 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 6€
Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €
2 posteľová izba na 1osobu spolu na 2 noci : 14 €
1 posteľová izba spolu na 2 noci : 28 €