CK Tar-Tour

Praha

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Belgicko Česko Francúzsko Holandsko Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Nemecko Poľsko Portugalsko Rakúsko Rusko Španielsko Taliansko

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2019 🚌

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy do 31.01.2019 - 10% zo základnej ceny zájazdu

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Zľavu za včasný nákup a vernostnú zľavu možno spočítať

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Sv. Zdislava –Moravská Fatima – sv. Filoména - sv. Václav

Jablonné v Podještědí – Lemberk – Koclířov – Stará Boleslav

Doprava: autobusom

Česko

Cena zájazdu: 160 €
  1. Termín zájazdu: 10.05. - 12.05. 2019

Cena zahŕňa:

doprava, 2 x nocľah, 2 x raňajky, sprievodca, poistenie insolventnosti, DPH

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy z Hlavnej železničnej stanice o 6.00 hod., cca o 10.00 hod. príchod do Kocliřova - do obce, ležiacej v malebnom údolí, ktoré sa nachádza asi 5 km do Svitav. Na miernom návrší sa nachádza bývalý kláštor redemptoristov, postavený v polovici 19. st. Už takmer dvadsať rokov je areál kláštora sídlom Českomoravskej Fatimy a stal sa významným mariánskym pútnickým miestom v Čechách. Koclířovský areál je národným centrom Svetového apoštolátu Fatimy a pripomína zjavenie Panny Márie v portugalskej Fatime v roku 1917. Okrem mariánskej svätyne sa v Koclířóve na cintoríne nachádza najznámejšie miesto úcty ku sv. Filoméne v Čechách, kostol sv. Jakuba staršieho a sv. Filomény. Veľkým ctiteľom sv. Filomény bol aj arský farár, sv. Ján Mária Vianney.V opevnení cintorína je vybudovaná krížová cesta vo výklenkoch, kde sú zachytené výjavy zo života sv. Filomény. Navečer cca o 18 .00 hod. príchod do Jablonného v Podještědí , ubytovanie , nocľah.

2. deň

Celodenný pobyt v Jablonnom v Podještědí a na zámku v Lemberku. Kláštor dominikánov pri kostole sv. Vavřinca a sv. Zdislavy bol založený okolo roku 1250 majiteľom tunajšieho panstva - pánom na hrade Lemberk pánom Havlom a jeho manželkou, Zdislavou. Založili kláštor pre kazateľský rád sv. Dominika. Tento rád si pani Zdislava zvlášť zamilovala a horlivo s ním spolupracovala ako dominikánska laička. Zdislava je jedna z prvých horlivých spolupracovníčok Dominikových synov a dcér na celom svete. Zomrela v Lemberku a pochovaná bola v kostole sv. Vavrinca v Jablonnom v Podještědí, nocľah

3. deň

Ráno odchod do Starej Boleslavi, návšteva mariánskeho pútnického chrámu, ktorý ukrýva veľkú vzácnosť - Paládium zemi českej - podľa legendy je to pôvodný medajlonik patriaci sv. Václavovi, na ktorom je vyobrazená Panna Mária s dieťatkom. Návšteva románsko - gotických chrámov sv. Klimenta a sv. Václava – nachádzajú sa na mieste, kde bol na príkaz knežaťa Boleslava zavraždený jeho brat knieža Václav v r. 929. Jeho matka Drahomíra ho tu nechala pochovať a ľudia si ho začali hneď uctievať ako svätého.Václav pochádzal z rodu Přmyslovcov, bol vnukom svätej Ľudmily, ktorú pokrstil na Velehrade sv. Metod. Ona priviedla mladého Václava ku zbožnosti. Návrat do Bratislavy ccca o 20.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Výdaje, ktoré sa hradia na mieste:
*Vstupenka reprezentačný okruh na hrade Lemberk: do 65 r. 5 € , nad 65 rokov: 3,80 €
hospodárske časti zámku Lemberk: do 65 rokov: 3,50 € nad 65 rokov: 2,50 €

*Odborný sprievodca v kostole a kláštore v Jablonnom v Podještědí : cca 3-4 € (bude to závisieť od počtu osôb)

Ubytovanie:

2 x kláštor a penzion - 3, 4 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 6€
Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €
2 posteľová izba na 1osobu spolu na 2 noci : 14 €
1 posteľová izba spolu na 2 noci : 28 €