CK Tar-Tour

Praha

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Spišská Kapitula

Praha

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Česko Medžugorie (Bosna a Hercegovina) Nemecko Rakúsko Taliansko

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Svaty Martin fatimska Panna Maria

LAST MINUTE!

Monako - Lurdy - Fatima - Santiágo de Compostella- Lisabon – Granada- Sevilla – Barcelona – Bibione

Doprava: autobusom

Francúzsko Portugalsko Španielsko Taliansko

Cena zájazdu: 350 €
  1. Uskutočnený zájazd: 27.05. - 07.06. 2019

Cena zahŕňa:

doprava luxusným autobusom , 8 x nocľah, 8 x raňajky, sprievodca, DPH, poistenie insolventnosti, kňaz, povolenie vjazdu do Monaka, miestny sprievodca v Seville a Granade

Pozor - všimnúť si!:

Sagrada Familia – vstup: od 18 €- objednať hneď pri objednávke !!!( hradí sa na mieste) Príspevok na Mariánsky obvod v Lurdoch : od 4 € - hradí sa na mieste

Zľavy:

Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy 280 € do 31.1.2019 zľava 10% zo základnej ceny zájazdu
Pri objednávke zájazdu a úhrade zálohy 280 € do 28.22019 zľava 5% zo základnej ceny zájazdu

Program:

1. deň

Odchod zo Slovenska cca o 11.00 hod., cesta pokračuje nočnou jazdou v autobuse cez Rakúsko, Taliansko do Francúzska

2. deň

Skoro ráno (cca o 5.00 hod.) príchod do Monaka, prechádzka monackými záhradami a parkami, katedrála sv. Mikuláša, kniežací palác, odchod poobede, príchod do Lúrd neskoro v noci, nocľah.

3. deň

Prehliadka mariánskeho obvodu v Lurdoch, bazilika nepoškvrneného počatia, ružencová bazilika, jaskyňa zjavenia, večer sviečkový sprievod, nocľah.

4. deň

Náboženský program v Lurdoch, odchod poobede nocľah na ceste do Santiáag de Compostela.

5. deň

Pre obedom príchod do Santiága de Compostella - prehliadka chrámu, ktorý je vybudovaný nad hrobom apoštola Jakuba staršieho, cesta pokračuje do Portugalska, príchod do Fatimy večer, nocľah.

6. deň

Ráno odchod do Lisabonu, kostol sv. Antona s kaplnkou, ktorá stojí na mieste, kde sa sv. Anton narodil, prehliadka historickej a po zemetrasení znovu obnovenej časti mesta, Belém – v minulosti významný prístav, odkiaľ na šíre more vyplávali po niekoľko stáročí objavitelia a dobyvatelia – Torre de Belém ( neskoro gotická veža – slúžila ako pevnosť i maják), kláštor a chrám sv. Hieronýma –majstrovské dielo manuelovského slohu, pamätník moreplavcov- je venovaný zámorským objavom, navečer návrat do Fatimy, náboženský program, večerná modlitba sv. ruženca pri kaplnka zjavenia, nocľah.

7. deň

Celodenný pobyt vo Fatime, nocľah.

8. deň

Skoro ráno odchod do Sevilly, návšteva sevillskej katedrály, historické centrum mesta, Španielské námestie , výzdoba ktorého je hold jednotlivým regiónom Španielska, nocľah.

9. deň

Doobeda príchod do Granady, prehliadka mesta, katedrála s kráľovskou kaplnkou, kde sú pochovaní prví katolícki španielskí panovníci Izabela a Ferdinand, návšteva chrámu sv. Jána z Boha, kde sú uložené ostatky tohto svätca. Bol zakladateľom Hospitálskej rehole milosrdných bratov, je patrónom nemocníc, chorých, ošetrovateľov a ich združení, nočný prejazd do Barcelony

10. deň

Prechádzka najznámejšou reprezentačnou triedou Barcelony las Ramblas, starý prístav, gotická katedrála,návšteva veľkolepého chrámu Sagrada familia (je nutné v prihláške na zájazd do iné služby zapísať - vstupenka do Sagrady), nocľah.

11. deň

Prejazd cez Francúzsko do Talianska, nočný prejazd

12. deň

Skoro ráno príchod do talianskeho letoviska Bibione, pobyt pri mori, odchod navečer Návrat do Bratislavy cca o 23.00 hod., čas príchodu do BL bude závisieť od času príchodu do BL.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Príplatky za nástupné miesta – hradia sa ž v autobuse pri nástupe Nástupné miesto bude aktuálne za podmienky, ak z nástupných miest bude nastupovať minimálne 4 osoby. Preto prosíme, aby klienti na prihláške uviedli dve miesta nástupu. Prvé miesto bude to, ktoré uprednostňujú a druhé (Bratislava prípadne niektoré iné miesto nástupu, ktoré uvádzame)
Ružomberok : 18 €
Žilina : 15 €
Zvolen: 15 €
Nitra: 13 €
Trnava : 10 €

Ubytovanie:

2 x 2,3,4-posteľové hotelové izby s vlastným soc. zariadením (rodinný hotel 2**veľmi jednoduchý Lurodch)

5 x 2 prípadne 3-posteľové izby

1 x 2, 3 posteľové jednoduché motelové izby s vlastným sociálnym zariadením

Nepovinné príplatky:

6 x večera : 66 € na osobu 3 x večera : 33 €
Komplexné poistenie : 24€
Miestenka v prvej polovici autobusa 7€