CK Tar-Tour

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Praha

Spišská Kapitula

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 a 2018

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Pútnický zájazd do Medžugoria a 3 dni pobyt pri mori

Doprava: autobusom

Medžugorie (Bosna a Hercegovina)

Cena zájazdu: 385 €
  1. Uskutočnený zájazd: 03.08. - 12.08. 2019

Cena zahŕňa:

*doprava *sprievodca *7 x ubytovanie *7x polpenzia *povolenie vjazdu do Medžugoria *poistenie insolventnosti CK *DPH *pobytová taxa

Program:

1. deň

Odchod z Bratislavy o cca 18.00 hod., nočná jazda v autobuse

2. deň

Doobeda cca o 9.00 hod. príchod na pobrežie Jadranského mora do Neumu, pobyt pri mori, poobede ubytovanie, účasť na miestnej sv. omšu, večera, nocľah.

3. deň

Celodenný pobyt pri mori, nocľah

4. deň

Celodenný pobyt pri mori, nocľah

5. deň

Raňajky, doobeda naloženie batožiny do autobusa, pobyt pri mori do 15.00 , príchod do Medžugoria navečer, večera, nocľah.

6. deň

Prehliadka mariánskeho obvodu – Kostol sv. Jakuba , ktorý sa začal stavať v roku 1934 a ukončená stavba bola v roku 1969.Kostol je ohniskom sviatostného a modlitebného života. Od roku 1981 pribúdal počet pútnikov a to si vyžiadalo rôzne úpravy okolia chrámu. Bol postavený vonkajší oltár a modlitbový priestor vôkol neho. Od roku 2001 sa pri bočnej strane kostola nachádza 25 spovedníc, pred kostolom v parčíku sa nachádza kamenná socha Panny Márie - Kráľovnej mieru, ktorá sa stala symbolom Svätyne. Na Veľkú noc v roku 1998 bola inštalovaná bronzová socha Vzkrieseného Spasiteľa a okolo neho bola vybudovaná krížová cesta. Po prehliadke areálu - osobné voľno a náboženský program ( účasť na večernom spoločnom náboženskom programe), skorá večera, nocľah.

7-8. deň

Náboženský program - spojený každý deň so svätou omšou, účasťou na spoločných podvečerných modlitbách , s výstupom na Križevac a na Podbrdo. Podbrdo sa nachádza niekoľko sto metrov nad dedinkou Bijakoviči. Dodnes sa mu hovorí Kopec zjavení. Od domov k samotnému miestu zjavení vedie strmá cesta, pozdĺž ktorej boli v roku1989 postavené bronzové reliéfy radostných a žalostných tajomstiev ruženca . Križevac je kopec nad Medžugoriem (520 m. n. m.) ,na ktorom farníci 15. septembra 1934 vyzdvihli 8,56 m vysoký železobetónový kríž, na ktorom je napísané: "Ježíšu Kriste, Vykupiteľu ľudského rodu, na znamenie našej viery, lásky i nadeje, ako spomienka 1900. výročia Utrpenia Krista". V kríži samotnom sú vložené relikvie Ježišovho kríža získané práve pre túto príležitosť z Ríma. Po začiatku zjavení Panny Márie, sa začala na Križevaci modliť Krížová cesta. Od roku 1988 tu boli postavené bronzové reliéfy. Na každom z nich (okrem Getsemanskej záhrady) sa nachádza znázornená i Panna Maria.

9. deň

Odchod z Medžugoria večer, približne o 20.00 hod., nočný prejazd v autobuse

10. deň

Návrat do Bratislavy cca o 11.00 hod. , návrat do ostatných miest bude závisieť od času príchodu do Bratislavy.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ďalšie informácie:

Zájazd sa uskutoční pri minimálnom počet : 35 osôb
CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť.

Povinné príplatky:

Povinný príplatok v Medzugoriu(hradí sa na mieste): 2 € Jednorazový poplatok za preklad - večerné medzinárodné sv.omše + večerný modlitbový program (Adorácie, modlitby za Uzdravenie…), sú večer tlmočené do slovenského jazyka. Preto navrhujeme je priniesť si malé rádiá so slúchatkami alebo mobil so slúchatkami

Ubytovanie:

Neum - 3*** hotel – 2 a 3 posteľové izby s vlastným soc. zariadením
Medžugorie - penzión cca 8 -10 min. od kostola
2,3 posteľové izby s vlastným sociálnym zariadením, k dispozícii nie je kuchynka , len v nutných prípadoch

Nepovinné príplatky:

Miestenka v prvej polovici autobusa : 7 €
Komplexné poistenie : 20 €
1/1 posteľová izba: 75 €
Večera navyše v Medžugoriu: 7 €

Príplatok za nástupné miesto:
Ružomberok: 18 €
Zvolen , Žilina: 15 €
Nitra : 13 €
Trnava : 10 €
Čerpacia stanica Zeleneč na diaľnici: 10 €
Bratislava: bez príplatku