CK Tar-Tour

Praha

Spišská Kapitula

Spišská Kapitula

Praha

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.
Česko Poľsko Rakúsko Taliansko

Coronavírus


Milí priatelia

ďakujeme vám za prejavenú dôveru a trpezlivosť v týchto extrémne náročných časoch, v ktorých sme aj my doteraz museli pozastaviť všetky naplánované cesty až do konca roka 2020.

Dňa 20.4.2020 Úrad vlády SR ohlásil postupné uvoľňovanie opatrení, ktoré však ani v jednej zo štyroch fáz nespomína zmiernenie opatrení priamo ovplyvňujúcich služby cestovných kancelárií.

S blížiacim sa letným obdobím, ktoré je pre cestovní kancelárie najvýznamnejším obdobím roka, nie je vládnym návrhom riešená problematika cestovných kancelárií a ich klientov, čím pokračuje stav neistoty na ďalšie obdobie. Preto sme nútení zatiaľ len čakať, ako sa bude situácia vyvíjať a podľa vývoja budeme operatívne reagovať a následne Vás budeme informovať o spôsobe riešenia naplánovaných jednotlivých ciest v lete a na jeseň.

Ďakujeme vám za podporu a pochopenie

Ing. Štefánia Gazdová

Zľavy pre autobusové zájazdy na rok 2020 🚌

Vernostná zľava: 2% - klienti, ktorí sa s Ck TAR - TOUR zúčastnili zájazdu v roku 2017 alebo 2018 alebo 2019

Zľavy sú poskytované zo základnej ceny zájazdu

Svaty Martin fatimska Panna Maria


Mariánske pútnické miesta Moravy a Wambierzyce

Wambierzyce ( Sliezsky Jeruzalem) – Hora Matky Božej na Králikach – Koclířov ( Moravská Fatima a sv. Filoména) - Křtiny – Sloup – Vranov u Brna

Doprava: autobusom

Česko Poľsko

Cena zájazdu: 138 €
  1. Zájazd zrušený: 23.10. - 25.10. 2020

Cena zahŕňa:

doprava, sprievodca, DPH, poistenie insolventnosti CK, 2 x nocľah, 2 x raňajky

Program:

1. deň

Odchod Bratislavy o 6.45 hod., poobede príchod do sliezskeho mestečka Wambierzyce, poobede. Legenda z 12. st. hovorí, že údajne slepému Jankovi sa zjavila Panna Mária a následne na to získal zrak. Počet pútnikov v dedinke Wambierzyce stále narastalo, preto bolo nutné vybudovať tu dôstojný chrám, ktorý by prijímal narastajúci počet pútnikov. Na začiatku 18. storočia bola postavená baroková svätyňa Matky Božej. V jej okolí postupne vznikla "sústava veľkého počtu kaplniek a 12-tich brán“. A pretože sa okolité kopčeky hrdia menami Tábor, Sion a Oreb, dostali Wambierzyce názov „ Sliezsky Jeruzalem.“ Večera, nocľah

2. deň

Doobeda odchod , cesta pokračuje do severnej Moravy . V hraničnom pohorí Kralický Snežník zastávka v mariánskeho pútnickom areáli na Králikach. Kláštorný kostol Nanebovzatia Panny Márie ukrýva milostivý obraz P. Márie Snežnej (podľa originálu obrazu z rímskeho chrámu Santa Maria Maggiore,) o ktorom sa verilo , že ho namaľoval evanjelista Svätý Lukáš. Hora s pôvodným názvom Lysá hora dostala nové meno – Hora Matky Božej. V roku 1950 bol kláštor premenený na internačný kláštor. Stal sa miestom , kde boli privlečení príslušníci mužských reholí. Tu museli pracovať za štátneho dozoru . Cesta pokračuje do Kocliřova - do obce, ležiacej v malebnom údolí, ktoré sa nachádza asi 5 km do Svitav. Na miernom návrší sa nachádza bývalý kláštor redemptoristov. Po roku 1989 sa stal areál kláštora sídlom Českomoravskej Fatimy a stal sa významným mariánskym pútnickým miestom v Čechách. Okrem mariánskej svätyne sa v Koclířóve na cintoríne nachádza najznámejšie miesto úcty ku sv. Filoméne v Čechách, kostol sv. Jakuba staršieho a sv. Filomény. V opevnení cintorína je vybudovaná krížová cesta vo výklenkoch, kde sú zachytené výjavy zo života sv. Filomény, nocľah.

3. deň

Ráno pokračujeme do obce Sloup, kde si prezrieme pekne zrenovovaný barokový pútnický chrám, zasvätený Sedembolestnej Panny Márie, ďalšia zastávka je v obci Vranov, ktorá je hojne navštevovaným mariánskym pútnickým miestom, ktorého história siaha až do 13. st Nachádza sa uprostred krásnej prírody v mieste, ktorému sa v minulosti hovorilo " Moravské Švajčiarsko". Dnes má tu svoj domov konvent Menších bratov sv. Františka z Pauly " Pauláni", ktorí zabezpečujú duchovnú správu pútnického miesta a správu farnosti Vranov. Návštevu Moravského krasu ukončíme v pútnickom mieste Křstiny, svätá omša, prehliadka kostola Mena Panny Márie a jeho okolia - ambity s kaplnkou sv. Anny. Celé dielo bolo vybudované podľa plánu barokového staviteľa Santiniho, srdcom pútnického areálu je socha Panny Márie s Ježiškom. Krásu sakrálneho areálu dopĺňa baroková budova bývalého probošstva. Návrat na Slovensko cca o 19.00 hod.

CK si vyhradzuje právo v prípade nutnosti program zájazdu zmeniť

Ubytovanie:

1 x 2 a 3 posteľové izby a vlastným sociálnym zariadením
Pútnický dom: 2 (obmedzený počet)3,4 posteľové
izby s vlastným sociálnym zariadením

Nepovinné príplatky:

Komplexné poistenie: 6 €
1 posteľová izba: 25 €
Miestenka v prvej polovici autobusa: 7 €
Nástupné miesto: Žilina: 15 €
Trenčín: (minimálne 4 osoby) 13 €
Trnava ( minimálne 4 osoby) 12 €


Betlehem vo Wamberzyciach: 16 Zl (4 €) – hradí sa na mieste
Nočné osvetlenie celej svätyne vo Wambierzyciach : cca 6Zl (1,5 €) – hradí sa na mieste
Pobytová taxa (hradí sa na mieste ): 3€