CK Tar-Tour

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Spišská Kapitula

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Praha

Spišská Kapitula

Praha

Litva Poľsko Slovensko
Svaty Martin fatimska Panna Maria

Spiš – perla medzi slovenskými regiónmi

Doprava: autobusom

Slovensko

Cena zájazdu: 225 €
  1. Uskutočnený zájazd: 05.10. - 09.10. 2021
  2. Termín zájazdu: 24.04. - 01.05. 2022
  3. Termín zájazdu: 10.09. - 15.09. 2022
Zobraziť zájazd

Spoznajme Zemplín a Šariš a jeho pútnické miesta

Doprava: autobusom

Slovensko

Cena zájazdu: 295 €
  1. Uskutočnený zájazd: 21.09. - 26.09. 2020
  2. Termín zájazdu: 26.04. - 01.05. 2022
  3. Termín zájazdu: 10.09. - 15.09. 2022
Zobraziť zájazd