Prihláška a tlačivá | CK Tar-TourTlaciva | CK Tar-Tour


CK Tar-Tour

Praha

Praha

Lurdy (zájazdy)

Lurdy patria medzi najznámejšie pútnické miesta kresťanov, ktorí začali putovať do mesta po mariánskom zjavení v roku 1858. Zjavenie sa udialo Bernadette Soubirousovej.

Spisska Kapitula

Fatima (zájazd)

priťahuje veriacich z celého sveta. Stala sa známym pútnickým miestom potom, ako sa tu v roku 1917 zjavila trom malým deťom - pastierikom nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca.

Praha

Spisska Kapitula

Česko Francúzsko Poľsko Portugalsko Rakúsko Španielsko
Svaty Martin fatimska Panna Maria

TLAČIVÁ

prihlaskaprihláška na zájazd

(formát dokumentu: *.doc, veľkosť súboru: 46,0 kB)

podmienkyvšeobecné záručné podmienky

(formát dokumentu: *.doc, veľkosť súboru: 37,5 kB)

poisteniekomplexné poistenie

(formát dokumentu: *.pdf, veľkosť súboru: 64,2 kB)